E-Rejestracja

EuroMedic

Dokumentacja

 

  1. 1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. 2. Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  3. 3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  4. 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. 5. Na informatycznym nośniku danych.

 

 

 

  1. • 1 strona wyciągu lub odpisu – 9,73 zł,
  2. • 1 strona kopii – 0,34 zł,
  3. • Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 1,95 zł.

 

 

Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta