E-Rejestracja

EuroMedic

Dokumentacja

  1. 1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. 2. Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  3. 3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  4. 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. 5. Na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital Euromedic S.A. pobiera opłatę w następującej wysokości (w okresie 01.03.2024-31.05.2024):

  1. • 1 strona wyciągu lub odpisu – 15,08 zł,
  2. • 1 strona kopii – 0,53 zł,
  3. • Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 3,02 zł.

Po raz pierwszy w żądanym zakresie

Po raz kolejny w żądanym zakresie

Pacjent

Przedstawiciel ustawowy

Osoba upoważniona

Pacjent

Przedstawiciel ustawowy

Osoba upoważniona

Kserokopia (1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,53 zł

0,53 zł

0,53 zł

0,53 zł

Wyciąg (1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

15,08 zł

15,08 zł

15,08 zł

15,08 zł

Odpis (1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

15,08 zł

15,08 zł

15,08 zł

15,08 zł

Wydruk (1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,53 zł

0,53 zł

0,53 zł

0,53 zł

Informatyczny nośnik danych

0,00 zł

0,00 zł

3,02 zł

3,02 zł

3,02 zł

3,02 zł

Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej