E-Rejestracja

EuroMedic

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne S.A. pobiera opłatę w następującej wysokości:

w okresie 01.06.2018-31.08.2018

1 strona wyciągu lub odpisu – 9,25 zł

1 strona kopii – 0,32 zł

dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 1,85 zł

Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta