E-Rejestracja

EuroMedic

Projekty unijne realizowane w Euromedic

“Podniesienie standardu leczenia stacjonarnego w zakresie ortopedii i okulistyki,
prowadzonego przez NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent projektu: NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik Ludyga

Całkowita wartość projektu: 184 758,20 zł

Wartość dofinansowania: 102 626,37 zł w tym:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 87 232,41 zł (85% kwoty dofinansowania)

Środki z budżetu państwa: 15 393,96 zł (15% kwoty dofinansowania)

Środki własne Beneficjenta projektu: 82 131,83 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-A50/11-00

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

“Kompleksowy program leczenia jaskry w nowym szpitalu EuroMedic w Katowicach
wdrażany przez Indywidualną Praktykę Lekarską dr n.med. Aneta Adamczyk-Ludyga”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent projektu: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Aneta Adamczyk Ludyga

Całkowita wartość projektu: 208 753,20 zł

Wartość dofinansowania: 115 674,00 zł w tym:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 98 322,90 zł (85% kwoty dofinansowania)

Środki z budżetu państwa: 17 351,10 zł (15% kwoty dofinansowania)

Środki własne Beneficjenta projektu: 93 079,20 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-A53/11-00

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl