E-Rejestracja

EuroMedic

Umów się na badanie pod numerem telefonu: 32 707 42 09 oraz 32 707 42 11.

Rezonans magnetyczny

MR głowy bez środka kontrastowego

MR mózgowia 470
MR oczodołów 470
MR zatok bocznych nosa 470
MR twarzoczaszki 470
MR piramid kości skroniowych 470

MR głowy bez i ze środkiem kontrastowym

MR mózgowia 620
MR przysadki 620
MR oczodołów 620
MR zatok bocznych nosa 620
MR twarzoczaszki 620
MR piramid kości skroniowych 620

MR innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego

MR gruczołu krokowego 480
MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 470
MR jamy brzusznej 470
MR miednicy małej 470
MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 470
MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) odcinek 470
MR tkanek miękkich 470

MR innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym

MR gruczołu krokowego 610
MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 610
MR jamy brzusznej 610
MR miednicy małej 610
MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 610
MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 610
MR tkanek miękkich 620

MR dwóch i trzech odcinków kręgosłupa

bez środka kontrastowego, 2 odcinki (sąsiadujące) 720
bez środka kontrastowego, 3 odcinki 990
ze środkiem kontrastowym, 2 odcinki (sąsiadujące) 940
ze środkiem kontrastowym, 3 odcinki 1280

Inne badania

Angiogfrafia MR głowy bez środka kontrastowego 520
Cholangiografia MR 530

Tomografia komputerowa

TK głowy bez środka kontrastowego

TK mózgowia 220
TK oczodołów 220
TK zatok obocznych nosa 220
TK twarzoczaszki 260
TK piramid kości skroniowych 260

Tk głowy bez i ze środkiem kontrastowym

TK mózgowia 370
TK oczodołów 370
TK zatok obocznych nosa 370
TK twarzoczaszki 410
TK piramid kości skroniowych 410

TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego

TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 390
TK klatki piersiowej – niskodawkowe 220
TK klatki piersiowej i śródpiersia 290
TK jamy brzusznej 290
TK miednicy małej 290
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 280
TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 290

TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście)

TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 540
TK klatki piersiowej i śródpiersia 440
TK jamy brzusznej 440
TK miednicy małej 440
TK jamy brzusznej i miednicy małej 610
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 440
TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 440

Inne badania

TK dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 460
TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście) 650
Angiogfrafia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych) 610

Dokumentacja dodatkowa

Płyta CD 10

RTG

Czaszka

Czaszka ap/pa 65
Czaszka bok 50
Oczodół pa 45
Oczodół bok 45
Zatoki 50
K. nosowa 50
Siodełko tureckie 45
Łuk jarzmowy 50
Kanał nerwu wzrokowego 45
Podstawa czaszki 50
Zdjęcie uszu 55

Tułów

Klatka piersiowa 55
Klatka piersiowa bok 50
Sylwetka serca bok + kontrast 65
Mostek pa 55
Mostek bok 55
Żebra 60

Kończyna górna

Ramię a-p. 55
Ramię bok 55
Łopatka 55
Obojczyk 55
Bark 55
Bark osiowo 55
Staw łokciowy dwie projekcje 55
Przedramię dwie projekcje 60
Ręka z nadgarstkiem i garst. 55
2 projekcje ap + bok 55
Kość łódeczkowata – celowane 40
Kciuk 40
Palce 40

Kręgosłup

„C” – ap 55
„C” – bok 55
Ząb obrotnika 45
Skosy 2x 60
„Th” – ap. 55
„Th” – bok 55
Czynnościowo 2x 60
„L” – Sap 55
„L” – „S”- bok 55
Skosy „L” – „S’ bok 2x 75
Kość krzyżowa 55
Kość krzyżowa bok 45
Kość guziczna 55
Kość guziczna bok 55
Staw krzyżowo-biodro 55
Stawy skośne 65

Brzuch

Jama brzuszna 55
Jama brzuszna bok 55
Pęcherz 45
Urografia 175

Kończyna dolna

Miednica 65
Biodro 45
Biodro osiowe 45
Udo 2 projekcje 60
Staw kolanowy 2 projekcje 60
Staw kolanowy osiowo 55
Podudzie 2 projekcje 55
Staw skok 2 projekcje 55
Stopa 2 projekcje 55
Pięta osiowo 50
Pięta bok 45
Palce stopy 45
Paluch 45

Pakiet RTG

konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 250

Diagnostyka ogólna z USG

USG jamy brzusznej 100
USG tarczycy 100
USG piersi wraz z konsultacją chirurga ogólnego 120
Biopsja pod kontrolą USG z badaniem histopatologicznym 150

Diagnostyka naczyniowa

Badania diagnostyczne

Doppler CW-API 100
Kolor Doppler żył lub tętnic kończyn górnych 150
Kolor Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler tętnic nerkowych / trzewnych (z oceną nerek) 150
Kolor Doppler naczyń wątrobowych 150
Kolor Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150
Kolor Doppler aorty brzusznej 80
Kapilaroskopia z konsultacją 150
Badanie rentgenowskie tętnic – arteriografia 2200

Diagnostyka okulistyczna

Angiografia fluoresceinowa 180
OCT z opisem 1 oko/ 2 oczu 100 / 150
UBM 1 oko/ 2 oczu 100 / 150
Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
USG 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
Pachymetria 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
Wymaz z worka spojówkowego 60

Diagnostyka ortopedyczna

Konsultacja fizjoterapeutyczna                                                                    100 zł
PAKIET RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 250
RM, TK, USG, RTG (wg odrębnych cenników)

Diagnostyka kardiologiczna

Badania diagnostyczne

Echo (UKG) 150
EKG 30
Holter RR 120
Holter EKG 140
Próba wysiłkowa 120
Echo przezprzełykowe 200
Koronarografia 980
Angiografia 980

Okulistyka

Konsultacja

Kompleksowa konsultacja okulistyczna z Angio OCT  250
Kompleksowa konsultacja okulistyczna z Angio OCT i USG  300
Konsultacja okulistyczna z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego  100

Badania diagnostyczne

Angiografia fluoresceinowa 250
Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu 100/150
Pachymetria 1 oko/ 2 oczu 100 / 150
Wymaz z worka spojówkowego 150

Zabiegi ambulatoryjne

Kapsulofomia tylna w zaćmie wtórnej – laser YAG 450
Laserowa irydotomia – IRT 450
Laseroterapia siatkówki 800

Operacje

Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki asferycznej 3600
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki torycznej 4700
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wieloogniskowej (multifokalnej) 6700
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wieloogniskowo-torycznej 7000
Doszczepienie soczewki Schariotha 6500
Fiksacja przeztwardówkowa sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej 3500
Witrektomia tylna 6700
Iniekcja doszklistkowa (Lucentis) 2350
Iniekcja doszklistkowa (Eylea) 1600
Iniekcja doszklistkowa (Ozurdex) 6000
Iniekcja doszklistkowa (Beovue) 4000
Ektropion – odwinięcie powieki 2000
Blefaroplastyka – operacja zwiotczenia skóry powiek 2500
Blefaroplatyka – Operacja zwiotczenia skóry powiek wraz z usunięciem przepukliny tłuszczu oczodołowego 2800
Ptoza – operacja opadnięcia powieki górnej 2800
Ptoza brwiowa – operacja opadnięcia łuku brwiowego 2000
Kępki żółte – jedna powieka 800
Gradówka 600
Kaszak, brodawka, włókniak (bez badania histopatologicznego) 600
Usunięcie guza powieki (z badaniem histopatologicznym) 800
Usunięcie cysty okolicy punktu łzowego z intubacją 700
Gradówka 600

Zabiegi okuloplastyczne

Operacja skrzydlika z przeszczepem autologicznym spojówki i rąbka rogówki 2000
Entropion – podwinięcie powieki 2200

Ortopedia

Konsultacja

Konsultacja ortopedyczna profesorska bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) od 200/250
Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) od 150/200
USG narządów ruchu 200

Badania diagnostyczne

RM, TK, RTG, USG (wg odrębnych cenników)

Pakiety

PAKIET RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 250
PAKIET SynviscOne® – konsultacja ortopedyczna wraz z podaniem dostawowym leku SynviscOne® Od 1100

Zabiegi krótkoterminowe

Kolano

Artroskopia operacyjna (us. łąkotki, ciała wolnego itd.) od 4 000
Artroskopowe szycie łąkotki + koszt implantów* od 3 500 + koszt implantów  (600 )
Rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej + k. implantów* od 3 200
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego z przeszczepem własnym / + ewentualny szew łąkotki (600 za każdy implant) od 9  000 + ew. koszt szycia łąkotki (od 600 do 1800)
Dwupęczkowa rekonstrukcja ACL od 12 000
Usunięcie kaletki (bursy) przedrzepkowej, ganglionu, cysty, Beckera od 1 500
Redresja stawu kolanowego w znieczuleniu ogólnym od 1 000

Biodro i kość udowa

Operacja biodra trzaskającego od 2 500

Stopa i staw skokowy

Leczenie operacyjne ostróg piętowych od 1 000
Artroskopia stawu skokowego od 3 500

Ręka i nadgarstek

Choroba de Quervaina – uwolnienie pierwszego przedziału prostowników od 1 500
Zespół kanału nadgarstka od 2 000
Zespół kanału nadgarstka – endoskopowo od 2 200
Zespół rowka n. łokciowego od 2 200
Rekonstrukcja palców ręki – rekonstrukcja palca butonierkowatego i młoteczkowatego od 1 800 + koszt implantów (400)
Choroba (przykurcz) Dupuytrena, zależnie od rozległości od 3 000 do 4 000
Palec zatrzaskujący – przecięcie więzadła A1 od 1000
Torbiel galaretowata nadgarstka metodą otwartą od 1 300
Torbiel galaretowata nadgarstka metodą artroskopową od 1 700

Złamania kończyn

Zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru wizyjnego kończyny górnej od 3 000

Kręgosłup

Blokada nadoponowa od 900
Blokada okołokorzeniowa pod kontrolą monitora RTG od 1000
Nukleoplastyka od 2500 + koszty elektrody
Przezskórna dekompresja dysku (PLLD) od 2500 + koszty urządzenia

Inne

GPS Recover – wstrzyknięcie leku (czynniku wzrostu) do stawu i/lub więzadeł od 1500
Usunięcie ganglionu/guza tkanek miękkich w zależności od wielkości od 500 do 1200
Innowacyjne ortopedyczne zabiegi regeneracyjne chrząstek stawowych/podanie do jednego stawu/podanie do dwóch stawów od 7 000/8 000

Operacje

Kolano

Artroskopowa rekonstrukcja ACL+PCL podczas jednej operacji z implantem od 11 000
Osteotomia korekcyjna koślawości kolana od 7 500
Endoprotezoplastyka całkowita kolana z implantem od  20 000
Endoprotezoplastyka połowicza kolana z implantem od 15 000
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych od 20 000
Operacyjna korekcja, otwarta rekonstrukcja śródstawowa, okołostawowa, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem histopatologicznym, TK) w obrębie kolana od 4 000

Biodro i kość udowa

Endoprotezoplastyka cementowa biodra od 15 000
Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra od 17 000
Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego głowa bipolarna od 16 000
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych od 17 000
Kapoplastyka stawu biodrowego od 20 000
Trzpień przynasadowy stawu biodrowego od 18 000
Trzpień przynasadowy stawu biodrowego + artykulacja ceramiczna od 21 000
Operacyjna-pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem histopatologicznym) w obrębie obręczy biodrowej, uda od 3500 do 8000

Stopa i staw skokowy

Hallux metodą Scarf, Akin, Chevron od 3000 do 4000 + 600 za implant
Usztywnienie palucha z użyciem płytki kompresyjnej tytanowej (bardzo duże halluksy i paluch sztywny) od 3500 + koszt implantu (ok. 1700)
Operacja Weila palca szponiastego i młotkowatego od 500 + koszt implantu
Operacja palucha koślawego z użyciem śrub lub drutów K od 2000 do 3000
Paluch koślawy + palce młotkowate (usztywnienie stawu PIP) od 3000 (za paluch) + 300 za każdy palec + koszt implantów
Paluch sztywny, bardzo duże haluksy – operacja użyciem śrub, klasycznej płyt i śrub lub drutów K od 2 700 + koszt implantu
Szycie ścięgna Achillesa od 4 000
Leczenie niestabilności stawu skokowego od 4 000

Bark, staw łokciowy, ręka

Zabieg artroskopowy w zespole konfliktu podbarkowego od 4 000
Zespół bólowy bocznego przedziału łokcia („łokieć tenisisty”) od 2 000
Artroskopowa plastyka stawu barkowo-obojczykowego od 4 000
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu ramiennego od 14 000 do 20 000
Endoprotezoplastyka stawu łokciowego od 15000
Rekonstrukcja rotatorów (zależnie od rozległości uszkodzenia, ilości i typu użytych implantów) od 9 000 do 13 000
Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego (w nawrotowej niestabilności) (zależnie od rozległości uszkodzenia, ilości i typu użytych wszczepów) od 8 000
Repozycja i stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego od 6 000
Atroliza stawu łokciowego od 5 000
lizacja stawu ramiennego – zabieg sposobem Latarjet od 7 000
Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania dalszego końca kości promieniowej płytką od 7 000
Artroskopia łokcia od 4 000
Artroskopia nadgarstka od 3 500
Artroskopia nadgarstka operacyjna bez użycia implantów od 3 500
Artroskopia nadgarstka operacyjna z użyciem implantów mocujących od 4 200
Artroza stawu czworobocznego śródręcznego kciuka-wycięcie kości czworobocznej większej od 3 000
Operacyjna stabilizacja złamania kości łódeczkowatej od 6 000
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej nadgarstka od 8 000
Otwarta repozycja i stabilizacja głowy kości promieniowej od 4 500
Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu złamania dalszego końca promieniowej od 9 000
Przeniesienie ścięgien w nienaprawialnym uszkodzeniu nerwu od 5 000
Szew nerwu pośrodkowego, łokciowego od 3 500
Rekonstrukcja nerwu pośrodkowego, łokciowego z przeszczepem od 8 000
Rekonstrukcja w zastarzałym uszkodzeniu ścięgna zginacza od 2 500
Resekcja głowy kości promieniowej od 3 000
Szycie ścięgien prostownika od 2 500
Szycie ścięgna zginacza od 3 000
Usztywnienie nadgarstka od 6 500

Złamania kończyn

Operacyjne leczenie złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśnia, ścięgna w obrębie kończyny górnej / dolnej Cena zależna od typu uszkodzenia i metody
Operacyjne leczenie złamanie, zwichnięcie w obrębie kończyny dolnej (bez stopy) z użyciem gwoździa ryglowanego, zespolenie z użyciem dynamicznego stabilizatora zewnętrznego od 7 000
Opóźniony zrost, staw rzekomy kończyny górnej / dolnej od 8 000
Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego (oprócz kości udowej) od 2 500
Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego z kości udowej od 3 000

Kręgosłup

Wertebroplastyka od 10 000
Usunięcie zespolenia transpedikularnego z kręgosłupa od 3000 – 6000 zależności od rozległości zabiegu
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym poprzez mikrodyscektomię bez zastosowania implantu 1 poziom od 7000 kolejny poziom + 1000
Operacyjne odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez zastosowania implantu 1 poziom od 8000 kolejny poziom + 1000
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku szyjnym z zastosowaniem implantu międzytrzonowego 1 poziom od 9000 kolejny poziom + 1000
Operacyjne leczenie złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym (stabilizacja transpedikularna) od 8000 + koszt implantów (od ok. 2000)
Operacyjne leczenie złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym metodą przezskórną (małoinwazyjną) od 9000 + koszt implantów (ok. 5000)
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym poprzez mikrodyscektomię z zastosowaniem implantów (stabilizacja transpedikularna i międzytrzonowa) 1 poziom – od 9000 kolejny poziom + 1500 + koszt implantu (1 poziom od 2500 – 3000, 2 poziomy od 4000 – 4500)
Operacyjne odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym z zastosowaniem implantów (stabilizacja transpedikularna i międzytrzonowa) 1 poziom – od 11000 kolejny poziom + 1000 + koszt implantu (1 poziom od 2500 – 4000, 2 poziomy od 4000 – 6000)
Operacyjne leczenie kręgozmyku w odcinku lędźwiowym od 11 000 + koszt implantów (od 4000-7000)
Stabilizacja długoodcinkowa kręgosłupa (4 kręgi i więcej) od 13 000 + koszt implantów

Inne

Operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach i ścięgnach od 2 000
Usunięcie wyrośli kostnej od 900 do 2000

Kardiologia

Konsultacja

Konsultacja kardiologiczna (w tym badanie EKG) 200
Poradnia zaburzeń rytmu – konsultacja
lub
Kontrola rozrusznika
200

Badania diagnostyczne

Echo (UKG) 150
EKG 30
Holter RR 120
Holter EKG 140
Próba wysiłkowa 120
Echo przezprzełykowe 200
Koronarografia 2100
Angiografia 2100
Wentrykulografia 520
Poradnia chorób piersi
Konsultacja 200 zł
Badanie USG piersi 200 zł
Konsultacja wraz z badaniem USG piersi 300 zł

CENNIK Chirurgia naczyniowa

Konsultacja

Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego (nie obejmuje badań dodatkowych) od 200

Badania diagnostyczne

Doppler CW-API 100
Kolor Doppler żył lub tętnic kończyn górnych 150
Kolor Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler tętnic nerkowych / trzewnych (z oceną nerek) 150
Kolor Doppler naczyń wątrobowych 150
Kolor Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150
Kolor Doppler aorty brzusznej 80
Kapilaroskopia z konsultacją 150
Badanie rentgenowskie tętnic – arteriografia 2200

Zabiegi krótkoterminowe

Zabiegi dotyczące żył (żylaków) kończyn

Skleroterapia lub skleroterapia piankowa pod kontrolą USG (1 sesja) 300
Miniflebektomia (1 lub 2 kończyn dolnych) od 1300
Operacja żylaków kończyn met. klasyczną (safenektomia z flebektomią, zabieg ze znieczuleniem anestezjologa) 3000-4000
Operacja żylaków z zespołem pozakrzepowym (z anestezjologiem) od 3100-4000
Usuwanie żylaków met. FLEBOGRIF (z ewentualną uzupełniającą miniflebektomią) od 3500
Usuwanie żylaków przy użyciu LASERA INTRALUMINARNEGO – EVLT (wraz z ewentualną uzupełniającą miniflebektomią żylaków) od 3300-4300
Operacja żylaków powrozka nasiennego metodą laparoskopową od 3500

Zabiegi embolizacji

Embolizacja guzów wątroby od 6600
Embolizacja macicy od 9900
Embolizacja prostaty od 12 000
Embolizacja powrózka nasiennego od 10 000

Operacje

Operacje tętnic z wszczepieniem bypassu*

By-pass udowo podkolanowy z protezy PTFE od 5970
By-pass udowo podkolanowy z żyły własnej od 5100
Wycięcie tętniaka tętnicy podkolanowej/udowej od 8300
Plastyka tętnic kończyn – z wykorzystaniem protezy od 8300
Zamknięcie przetoki tętniczo-żylnej po zabiegu koronarografii od 6750
Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej do dializ od 3590/6620
Profundoplastyka z żyły własnej od 4270
TEA ICA – operacyjne udrożnienie tętnicy szyjnej – metoda klasyczna od 4430

Zabiegi wewnątrznaczyniowe*

Leczenie tętniaka aorty z implantacją stentgraftu od 68 340
Udrożnienia i poszerzenia tętnic :
Przezskórna plastyka balonowa tętnic (PTA) od 4430
Przezskórna plastyka balonowa z implantacją stentu od 6078 (każdy kolejny stent 1650)
Poszerzenie/udrożnienie tętnicy szyjnej z implantacją stentu od 14 600
Implantacja filtra do żyły głównej od 10 660

* ostateczna cena jest uzgadniana podczas kwalifikacji do zabiegu, zależna od zakresu zabiegu

CENNIK Chirurgia ogólna

Konsultacja

Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego, w tym ocena dostarczonych wyników badań (nie obejmuje badań dodatkowych) 150
Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego z pobraniem posiewu z rany wraz z antybiogramem 175
Konsultacja torakochirurga 150
Zabieg założenia szwu wtórnego powłok brzusznych 450
Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego z krioterapią miejscową

Konsultacja specjalisty chirurga onkologicznego w ramach chirurgii ogólnej

Wycięcie zmian skórnych

200 (pierwszy zabieg kolejne 150)

od 250

od 600

Badania diagnostyczne

USG jamy brzusznej 120
USG piersi 150
USG piersi wraz z konsultacją chirurga ogólnego 240
USG tarczycy 100
Biopsja 1 guzka z USG pod kontrolą lekarza  z badaniem histopatologicznym (każdy kolejny guzek 50 zł) 200

Zabiegi krótkoterminowe

Usunięcie zmian skórnych (kaszaki, tłuszczaki) i tkanki podskórnej (guzy), bez kosztu badania histopatologicznego od 550
Wycięcie znamienia barwnikowego (małego) z wyjątkiem twarzy, bez kosztu badania histopatologicznego od 330 – 440
Operacja żylaków kończyn metodą klasyczną (znieczulenie z anestezjologiem ) 3000-400
Miniflebektomia żylaków(1 lub 2 konczyn) od 1300
Operacja żylaków LASEREM wewn.żylnym EVLT od 3300-4300
Laparoskopia zwiadowcza od 2500

Przepukliny brzuszne

Przepukliny pachwinowe klasycznie z siatką od 4000 do 5000
Przepukliny pachwinowe laparoskopowo (jednostronna/obustronna) od 6000/6500
Przepukliny pępkowe klasyczne z siatką od 2000
Przepukliny brzuszne inne klasyczne z siatką od 3000

Usunięcie pęcherzyka żółciowego

Klasycznie od 5500
Laparoskopowo od 5000
Żylaki odbytu od 2000

Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) metodą Ligatura z kriochirurgią

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu leczenia guzków krwawniczych (w trakcie wizyty zostaje ustalone ilość etapów leczenia) 150
Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) metodą Ligatura z kriochirurgią – każdy etap 300

Operacje

Operacje tarczycy od 4000*
Duże zabiegi na tarczycy od 7000*
Operacje guzów piersi w znieczuleniu miejscowym od 1000
Operacje guzów piersi w znieczuleniu ogólnym od 2000
Operacja BCT od 6500
Duże zabiegi piersi od 6500
Operacje wyrostka robaczkowego klasycznie od 5500
Operacje wyrostka robaczkowego laparaskopowo od 5000

* ostateczna cena jest uzgadniana podczas kwalifikacji do zabiegu, zależna od zakresu zabiegu

* znieczulenie ogólne 150 zł

 

Iniekcje 20
Konsultacja na izbie przyjęć dla pacjenta nieupoważnionego do świadczeń finansowanych ze środków publicznych 200

 

Laboratorium

Pobranie krwi 4,00

Badania podstawowe

Hematologia

Morfologia krwi obwodowej 5 diff 4,50
Odczyn Biernackiego 4,00
Leukogram 4,00
Oporność osmotyczna krwinek 5,00
Retikulocyty 5,00

Chemia kliniczna

HbA1c Hemoglobina glikowana 15,50
Beta-2-mikroglobulina 75,50
Bilirubina bezpośrednia Bil-D 9,50
Bilirubina całkowita Bil-T 4,50
GOT/AST 4,50
GPT/ALT 4,50
Gamma GT 4,50
Fosfataza alkaliczna ALP 4,50
Mocznik 4,50
Kreatynina 4,50
Kwas moczowy 4,50
Fosfataza kwaśna ACP 4,50
Cholesterol całkowity 3,50
HDL Cholesterol 4,50
LDL Cholesterol 1,00
Trójglicerydy 4,50
Lipaza 7,00
CK-MB 10,00
CK-NAC Kinaza kreatynowa 10,00
LDH Dehydrogenaza mleczanowa 5,00
Fosfataza sterczowa ACP-P 12,50
alfa-amylaza (diastaza) we krwi 4,50
Cholinesteraza 12,50
Fosfataza alkaliczna frakcja kostna 15,00
Jonogram (sód, potas, chlorki) 4,50
Wapń 4,50
Fosfor nieorganiczny 4,50
Magnez 4,50
Żelazo 4,50
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 7,50
Białko całkowite 4,50
Proteinogram (elektroforeza) 19,00
Glukoza we krwi 3,50
Albuminy 7,50
Homocysteina 50,00
Ceruloplazmina 37,50
IgG 15,00
IgA 15,00
IgM 15,00
IgE 15,00
Gazometria 31,50
Troponina I 19,00
Dobowy profil glukozy (S) 12,50

Diagnostyka anemii

Transferyna 37,50
Ferrytyna 22,50
Witamina B12 31,50
Kwas foliowy 31,50

Koagulologia

D-dimery 19,00
PT – Czas protrombinowy 5,00
APTT – Czas kaolinowo-kefalinowy 5,00
Fibrynogen 5,00

Badanie kału

Badanie kału na pasożyty 5,00
Kał w kierunku Lamblii 18,50
Kał na stopień strawienia 6,50
Kał na krew utajoną 12,50
Badanie kału w kierunku owsika 11,50

Analityka ogólna moczu

Magnez w D.Z.M. 5,00
Białko w D.Z.M. 4,00
alfa-amylaza (diastaza) w moczu 5,00
Poziom cukru w moczu 3,50
Kreatynian w D.Z.M. 5,00
Wapń w D.Z.M. 5,00
Fosfor w D.Z.M 5,00
Kwas moczowy w D.Z.M. 5,00
Liczba Addisa z D.Z.M. 5,00
Próba ciążowa 27,50
17- Ketosteroidy w D.Z.M 69,00
17- OHKS w D.Z.M. 69,00
Analiza moczu 4,50
Mikroalbuminuria 22,50
Kortyzol w D.Z.M. 31,50
Białko w płynie mózgowo – rdzeniowym 25,00
Adrenalina + noradrenalina 81,50
Badanie nasienia 37,50

Badania serologiczne

Serologia

Odczyn Waaler – Rose 9,50
ASO (ASL) ilościowo 12,50
CRP – białko ostrej fazy (ilościowo) 10,00
RF – latex 6,50
SLE – latex 11,00
Anty CCP – wysokospecyficzny marker reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) 56,50

Serologia grup krwi

Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała 31,50
Alloprzec. w teście LEN i PTA-LISS 22,50
Wpis grupy krwi do dowodu 14,00
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 12,50

Badania hormonalne

Diagnostyka tarczycy

T3 (trijodotyronina) 10,00
T4 (tyroksyna) 10,00
TSH trzecia generacja 10,00
FT 3 (wolna trijodotyronina) 10,00
FT 4 (wolna tyroksyna) 10,00
TRAb p/c przeciw receptorom TSH 62,50
Anty-TG (p/c przeciw tyreoglobulinie) 22,50
Anty-TPO (p/c przeciw peroksydazie) 22,50
Tyreoglobulina 69,00

Diagnostyka hormonalna

Wolny estriol E3 44,00
Estradiol E2 22,50
17-OH Progesteron 44,00
FSH 19,00
LH 19,00
Progesteron 19,00
Prolaktyna 19,00
Wolny testosteron 56,50
Testosteron 19,00
Insulina 31,50
IGF1 Insulinopodobny czynniki wzrostu 100,00
Hormon wzrostu (somatotropina) STH, GH 44,00
β-HCG Total (próba ciążowa) 24,00
Aldosteron 48,00
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 34,00
DHEA S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 24,00
ACTH (hormon adronokortykotropowy) 44,00
Kortyzol 19,00
PTH (parathormon) 31,50
Androstendion 40,00

Markery onkologiczne

AFP (alfafetoproteina) 19,00
CEA (antygen karcnoembrionalny) 19,00
Wolne β-HCG 44,00
PSA (swoisty antygen sterczowy) 19,00
Ca 15-3 (rak sutka) 22,50
CA 125 (rak jajnika) 22,50
Wolne PSA 31,50
Ca 19-9 GI-MA (rak przewodu pokarmowego) 22,50
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 65,00
Test PRISCA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) 220,00

Badania wirusologiczne

Krztusiec (p/c IgA) 70,00
Krztusiec (p/c IgG) 70,00
Hbe antygen 37,50
P/c anty HAV 44,00
P/c anty HBc IgM 31,50
P/c anty HBe 44,00
Świnka – p/c IgM 75,00
Świnka – p/c IgG 75,00
Borelioza (p/c IgG/IgM) 44,00
Toxoplasma gondii (p/c IgG/IgM) 40,00
Bruceloza (odczyn lateksowy) 35,00
Mononukleoza zakaźna 22,50
Helicobacter pylori IgG (ilościowo) 22,50
VDRL 11,50
Cytomegalia (p/c IgG/IgM) 44,00
Przeciwciała anty-HBs (p/c HBV) 29,00
U.S.R 5,00
HBs antygen 9,00
Przeciwciała anty HIV – III generacja 31,50
p/c anty HIV (test potwierdzenia) 440,00
Przeciwciała anty HCV 29,00
Różyczka (p/c IgG) 24,00
Różyczka (p/c IgM) 24,00
Różyczka (p/c IgG/ IgM) 47,50
Toxoplasma gondii (p/c IgM) 22,50
Toxoplasma gondii (p/c IgG) 22,50
Awidność Toxoplasma gondii (p/c IgG) 132,00
Cytomegalia (p/c IgG) 22,50
Cytomegalia (p/c IgM) 22,50
Ospa wietrzna (p/c IgG) 62,50
Ospa wietrzna (p/c IgM) 62,50
Odra (p/c IgG) 75,00
Odra (p/c IgM) 75,00
Herpes simplex (p/c IgG) 44,00
Herpes simplex (p/c IgM) 44,00
Listerioza (jakościowo) 69,00
Borelioza (p/c IgG) 29,00
Borelioza (p/c IgM) 29,00
Test potwierdzenia Western Blot – Borelioza IgG 132,00
Test potwierdzenia Western Blot – Borelioza IgM 132,00
Borelioza (p/c IgG) w PMR 40,00
Borelioza (p/c IgM) w PMR 40,00
Toxocaroza IgG 87,50
Mykoplazma pneumoniae (p/c IgG) 35,00
Mykoplazma pneumoniae (p/c IgM) 35,00
FTA 47,50
FTA – ABS 47,50
Chlamydia trachomatis (p/c IgG/IgM) 69,00
Chlamydia trachomatis (p/c IgG) 44,00
Chlamydia trachomatis (p/c IgM) 44,00
Chlamydia pneumonie (p/c IgG/IgM) 69,00
Chlamydia pneumonie (p/c IgM) 69,00
Chlamydia pneumonie (p/c IgG) 41,50
Chlamydia pneumonie (p/c IgA) 41,50
Epstein-Baar (p/c IgM) 31,50
Epstein-Baar (p/c IgG) 31,50
Ascaris lumbricoides – Glista ludzka, p/c IgG 47,50
TP-MA kiła diagnostyka 62,50

Diagnostyka niepłodności męskiej

Azoospermia 1 056,00

Diagnostyka onkologiczna

BRCA 1 555,00
HTGR 456,00

Diagnostyka mikroorganizmów

Chlamydia trachomatis 198,00
Chlamydia pneumoniale 198,00
Mycobacterium tuberculosis 209,00
Toxoplasma gondii 209,00
Borrelia burgdorferii 198,00
CMV – cytomegalia 275,00
HSV – opryszczka 275,00
HBV 253,00
HCV 253,00

Diagnostyka chorób genetycznych

Hemochromatoza 990,00
Mukowiscydoza 990,00
Alzheimer (Apo E) 935,00
Choroba Parkinsona 935,00
CCR5 792,00

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa

Badanie 2-3 osób, 12 lokacji genu 1 226,00
Badanie 2-3 osób, 17 lokacji genu 1 320,00
Badanie dodatkowego domniemanego ojca lub dodatkowego dziecka, 12 lokacji genu 660,00
Badanie dodatkowego domniemanego ojca lub dodatkowego dziecka, 17 lokacji genu 849,00

Badania toksykologiczne

Pb – ołów 87,50
Zpp (cynkoprotoporfiryn) 37,50
ALA w moczu (deltaaminolewulinowy kwas) 37,50
Cu – miedź w D.Z.M. 56,50
Zn – cynk 40,00
Li – lit 40,00
Cu – miedź 56,50
Cd – kadm 84,00
Se – selen 66,50

Monitorowanie stężenia leków

Teofilina 44,00
Digoksyna 49,00
Karbamazepina 56,50
Kwas walproinowy 40,00

Monitorowanie stężenia leków uzależniających w moczu

Morfina, Heroina (opiaty) 50,00
Amfetamina 50,00
Marihuana (THC), Haszysz 50,00
Barbiturany 50,00
Panel – opiaty, amfetamina, marihuana/ haszysz, barbiturany 119,00

Badania alergologiczne

Poly Check – panel pokarmowy (20 alerg) 159,00
Poly Check – panel oddechowy (20 alerg) 159,00
IgE sp. Roztocze kurzu domowego (pteronys) 30,50
IgE sp. Roztocze mączne (farinae) 37,50
IgE sp. Kurz domowy 37,50
IgE sp. Panel drzewa 37,50
IgE sp. Grzyby, pleśnie MP1 37,50
IgE sp. Sierść psa 37,50
IgE sp. Sierść kota 37,50
IgE sp. Chwasty 37,50
IgE sp. Pierze 37,50
IgE sp. Mleko krowie 37,50
IgE sp. Żółtko jaja kurzego 37,50
IgE sp. Białko jaja kurzego 37,50
IgE sp. Pszenica 37,50
IgE sp. Żyto pokarmowe 37,50
IgE sp. Ryż 37,50
IgE sp. Soja F14 37,50
IgE sp. Gluten/gliadyna 37,50
IgE sp. Kukurydza 37,50
IgE sp. Pomidory 37,50
IgE sp. Jabłka 37,50
IgE sp. Marchew 37,50
IgE sp. Banan 37,50
IgE sp. Seler 37,50
IgE sp. Ziemniaki 37,50
IgE sp. Kurczak 37,50
IgE sp. Wieprzowina 37,50
IgE sp. Wołowina 37,50
IgE sp. Fasola 37,50
IgE sp. Indyk 37,50
IgE sp. Jad pszczoły 37,50
IgE sp. Jad osy 37,50
IgE sp. Jad szerszenia 37,50
IgE sp. Glista ludzka 37,50
IgE sp. Żyto wziewne G12 37,50
IgE sp. Trawy wczesne GP1 37,50
IgE sp. Sery 37,50
IgE sp. Czekolada 37,50
IgE sp. Orzeszki ziemne 37,50
IgE sp. Ryba 37,50
IgE sp. Kupówka pospolita 37,50
IgE sp. Kostrzewa łąkowa 37,50
IgE sp. Tymotka łąkowa 37,50
IgE sp. Brzoza brodawkowata 37,50
IgE sp. Wierzba 37,50
IgE sp. Leszczyna pospolita 37,50
IgE sp. Komosa biała 37,50
IgE sp. Bylica pospolita 37,50
IgE sp. Babka lancetowata 37,50
IgE sp. Aspergillus fumigatus 37,50
IgE sp. Sierść królika 37,50
IgE sp. Naskórek chomika 37,50
IgE sp. Naskórek świnki morskiej 37,50
IgE sp. Piórka papużki falistej 37,50
IgE sp. Piórka kanarka 37,50
IgE sp. Alfa-laktoalbumina 37,50
IgE sp. Beta-laktoglobulina 37,50
IgE sp. Kazeina 37,50
IgE sp. Drożdże browarnicze 37,50
IgE sp. Jagnię (baranina) 37,50
IgE sp. Gruszka 37,50
IgE sp. Truskawka 37,50
IgE sp. Pomarańcza 37,50
IgE sp. Kiwi 37,50
IgE sp. Musztarda 37,50
IgE sp.Karaluch – prusak 37,50
IgE sp. Jad komara 37,50
IgE sp. Latex 37,50
IgE sp. Wełna 37,50
IgE sp. Dorsz 37,50
IgE sp. Orzech laskowy 37,50
IgE sp. Orzech włoski 37,50
IgE sp. Kawa 37,50
IgE sp. Acarus sito 37,50
IgE sp. Lepidoglyphus destructor 37,50
IgE sp. Tyrophagus putescentiae 37,50
IgE sp. Chironomus plumosus 37,50
IgE sp. Topola 37,50
IgE sp. Clodosporium herba 37,50
IgE sp. Alternaria tenuis 37,50
IgE sp. Odchody gołębia 37,50
IgE sp. Pióra kaczki 37,50
IgE sp. Insulina wieprzowa 37,50
IgE sp. Insulina ludzka 37,50
IgE sp. Pyłek olchy 37,50
IgE sp. Trawy – panel GP3 37,50
IgE sp. Candida albicans 37,50
IgE sp. Jęczmień 37,50
IgE sp. Owies 37,50
IgE sp. Gryka 37,50
Poly Check – panel mieszany (pediatryczny) 176,00

Badania bakteriologiczne

Posiew moczu 20,00
Wymaz z gardła 20,00
Wymaz z nosa 20,00
Wymaz z pochwy 20,00
Wymaz z rany 31,50
Wymaz z ucha prawego 20,00
Wymaz z worka spojówkowego – oko prawe 20,00
Posiew krwi – tlenowce 1 butelka 33,50
Badania mykologiczne 35,00
Posiew nasienia 20,00
Kał na nosicielstwo x 3 143,00
Posiew plwociny 20,00
Wymaz z cewki moczowej 20,00
Wymaz z odbytu 20,00
Wymaz z worka spojówkowego – oko lewe 20,00
Posiew pokarmu 22,50
Czystość pochwy 24,00
Hodowla rzęsistka pochwowego 31,50
Antymykogram 44,00
Posiew kału 20,00
Wymaz z szyjki macicy 20,00
Wymaz z napletka 20,00
Wymaz z ucha lewego 20,00
Wymaz z języka 20,00
Posiew krwi – beztlenowce 44,00
Posiew PMR 31,50
Posiew płynów z jam ciała 31,50
Antybiogram (1 bakteria) 19,00
Antybiogram (dodatkowy, w przypadku obecności drugiej bakteri) 19,00
Badanie plwociny w kierunku BK 56,50
Antybiogram BK 56,50
Badanie plwociny w kierunku BK (met. NB BacT) 87,50
Antybiogram (met. NB BacT) 275,00
Badanie moczu w kierunku BK 56,50
Badanie PMR w kierunku BK 56,50
Badanie płynu z opłucnej w kierunku BK 56,50
TEST SPORAL S góra/dół 37,50
TEST SPORAL A góra/dół 37,50
TEST SPORAL A 44,00
TEST SPORAL S-kontrola 44,00

Badania autoimmunodiagnostyczne

C1 inhibitor 100,00
C-3 składnik dopełniacza 52,50
C-4 składnik dopełniacza 52,50
P/c mitochondrialne AMA (IIF) 69,00
P/c przeciw dsDNA 52,50
P/c przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów- ANCA (pANCA, cANCA) (IIF) 52,50
P/c p/endomysium IgA EmA (IIF) 69,00
P/c p/endomysium IgG EmA (IIF) 69,00
P/c p/endomysium IgA/IgG EmA (IIF) 132,00
P/c p/endomysium i gliadynowe IgA (IIF) 119,00
P/c p/endomysium i gliadynowe IgG (IIF) 119,00
P/c p/endomysium i gliadynowe IgA/ IgG (IIF) 192,50
P/c p/komórkom Leydiga jąder (IIF) 106,50
P/c p/komórkom okładzinowym żołądka APCA (IIF) 100,00
P/c p/plemnikom (IIF) 132,00
P/c p/mięśniom gładkim ASMA (IIF) 69,00
P/c p/mięśniom poprzecznie prążkowanym (IIF) 132,00
P/c p/korze nadnerczy (IIF) 132,00
P/c antykardiolipinowe IgG 44,00
P/c antykardolipinowe IgM 44,00
P/c antykardiolipinowe (IgG/IgM) 75,00
P/c anty GMB IMF 132,00
P/c p/czynnikowi wew. Castlea 119,00
P/c p/retikulinowe IgA 69,00
P/c p/retikulinowe IgG 69,00
P/c p/retikulinowe IgA i IgG 132,00
ANA screen – p/c p/jądrowe (ELISA) 56,50
ANA 1 IMF (test przesiewowy) – p/c p/jądrowe 56,50
ANA 2 IMF (miano) – p/c p/jądrowe 132,00
LKM P/c p/antyg. Mikrosomalnym wątroby 87,50
Panel wątrobowy specjalistyczny – LKM 1 187,00
Transglutaminaza tkankowa – p/c IgA 87,50

Usługi dodatkowe

Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki 650 PLN/doba

 

Badania endoskopowe

Gastroskopia 250 PLN
Kolonoskopia 390 PLN

Dodatkowo płatne w czasie badań endoskopowych

Test urazowy na obecność Helicobacter pylori 50 PLN
Pobranie wycinków do badania histopatologicznego i ich ocena (za 1 materiał/ butelkę) 60 PLN

Polipektomia w trakcie gastroskopii lub kolonoskopii (obejmuje koszt badania endoskopowego oraz ceny histologicznej do 3 zmian)

Polipy do 1 cm 720 PLN
Polipy 1-2 cm 1230 PLN
Znieczulenie dożylne z udziałem anestezjologa od 300 PLN

Ortopedia

PAKIET RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 250
PAKIET SynviscOne® – konsultacja ortopedyczna wraz z podaniem dostawowym leku SynviscOne® Od 1100