E-Rejestracja

EuroMedic

Rezonans magnetyczny

MR głowy bez środka kontrastowego

MR mózgowia 430
MR oczodołów 430
MR zatok bocznych nosa 430
MR twarzoczaszki 430
MR piramid kości skroniowych 430

MR głowy bez i ze środkiem kontrastowym

MR mózgowia 530
MR przysadki 530
MR oczodołów 530
MR zatok bocznych nosa 530
MR twarzoczaszki 530
MR piramid kości skroniowych 530

MR innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego

MR gruczołu krokowego 440
MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 430
MR jamy brzusznej 425
MR miednicy małej 430
MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 430
MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 430
MR tkanek miękkich 430

MR innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym

MR gruczołu krokowego 520
MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 520
MR jamy brzusznej 520
MR miednicy małej 520
MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 520
MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 520
MR tkanek miękkich 530

MR dwóch i trzech odcinków kręgosłupa

bez środka kontrastowego, 2 odcinki (sąsiadujące) 650
bez środka kontrastowego, 3 odcinki 900
ze środkiem kontrastowym, 2 odcinki (sąsiadujące) 780
ze środkiem kontrastowym, 3 odcinki 1050

Inne badania

Angiogfrafia MR głowy bez środka kontrastowego 475
Cholangiografia MR 480

Tomografia komputerowa

TK głowy bez środka kontrastowego

TK mózgowia 200
TK oczodołów 200
TK zatok obocznych nosa 200
TK twarzoczaszki 240
TK piramid kości skroniowych 240

Tk głowy bez i ze środkiem kontrastowym

TK mózgowia 300
TK oczodołów 300
TK zatok obocznych nosa 300
TK twarzoczaszki 340
TK piramid kości skroniowych 340

TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego

TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 350
TK klatki piersiowej – niskodawkowe 200
TK klatki piersiowej i śródpiersia 260
TK jamy brzusznej 260
TK miednicy małej 260
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 250
TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 260

TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście)

TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) 450
TK klatki piersiowej i śródpiersia 360
TK jamy brzusznej 360
TK miednicy małej 360
TK jamy brzusznej i miednicy małej 520
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne 360
TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) 360

Inne badania

TK dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 420
TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście) 520
Angiogfrafia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych) 520

Dokumentacja dodatkowa

Płyta CD 10

RTG

Czaszka

Czaszka ap/pa 40
Czaszka bok 25
Oczodół pa 20
Oczodół bok 20
Zatoki 25
K. nosowa 25
Siodełko tureckie 20
Łuk jarzmowy 25
Kanał nerwu wzrokowego 20
Podstawa czaszki 25
Zdjęcie uszu 30

Tułów

Klatka piersiowa 30
Klatka piersiowa bok 25
Sylwetka serca bok + kontrast 40
Mostek pa 30
Mostek bok 30
Żebra 35

Kończyna górna

Ramię a-p. 30
Ramię bok 30
Łopatka 30
Obojczyk 30
Bark 30
Bark osiowo 30
Staw łokciowy dwie projekcje 30
Przedramię dwie projekcje 35
Ręka z nadgarstkiem i garst. 30
2 projekcje ap + bok 30
Kość łódeczkowata – celowane 15
Kciuk 15
Palce 15

Kręgosłup

„C” – ap 30
„C” – bok 30
Ząb obrotnika 20
Skosy 2x 35
„Th” – ap. 30
„Th” – bok 30
Czynnościowo 2x 35
„L” – Sap 30
„L” – „S”- bok 30
Skosy „L” – „S’ bok 2x 50
Kość krzyżowa 30
Kość krzyżowa bok 20
Kość guziczna 30
Kość guziczna bok 30
Staw krzyżowo-biodro 30
Stawy skośne 40

Brzuch

Jama brzuszna 30
Jama brzuszna bok 30
Pęcherz 20
Urografia 140

Kończyna dolna

Miednica 40
Biodro 20
Biodro osiowe 20
Udo 2 projekcje 35
Staw kolanowy 2 projekcje 35
Staw kolanowy osiowo 30
Podudzie 2 projekcje 30
Staw skok 2 projekcje 30
Stopa 2 projekcje 30
Pięta osiowo 25
Pięta bok 20
Palce stopy 20
Paluch 20

Pakiet RTG

konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 180

Diagnostyka ogólna z USG

USG jamy brzusznej 100
USG tarczycy 100
USG piersi wraz z konsultacją chirurga ogólnego 120
Biopsja pod kontrolą USG z badaniem histopatologicznym 150

Diagnostyka naczyniowa

Badania diagnostyczne

Doppler CW-API 100
Kolor Doppler żył lub tętnic kończyn górnych 150
Kolor Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler tętnic nerkowych / trzewnych (z oceną nerek) 150
Kolor Doppler naczyń wątrobowych 150
Kolor Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 120
Kolor Doppler aorty brzusznej 80
Kapilaroskopia z konsultacją 150
Badanie rentgenowskie tętnic – arteriografia 2200

Pakiety

PAKIET NACZYNIOWY – konsultacja chirurga naczyniowego z jednoczesnym badaniem kolor Doppler 240
PAKIET ANGIO TK PODSTAWOWY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz angiotomografia 520
PAKIET ANGIO TK ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego, badanie kolor Doppler oraz angiotomografia 620
PAKIET MIAŻDŻYCOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, konsultacja lekarza kardiologa, profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP, glukoza, kreatynina, lipidogram), badanie metodą Kolor Doppler tętnic szyjnych /lub Doppler kończyn dolnych/ w zależności od objawów 420
PAKIET RAYNAUD „zimne dłonie/ ziębnięcie kończyn” – konsultacja chirurga naczyniowego, kapilaroskopia, badanie metodą Doppler CW 290
PAKIET ŻYLAKOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, badanie żył metodą kolor Doppler 240
PAKIET UDAROWY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz neurologa, badanie kolor Doppler tętnic szyjnych 340
PAKIET UDAROWY ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz neurologa, badanie kolor Doppler tętnic szyjnych, angiotomografia tętnic szyjnych 790
PAKIET TĘTNIAKOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych, udowych oraz podkolanowych 300
PAKIET TĘTNIAKOWY ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego, USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych, udowych oraz podkolanowych, angiotomografia z kwalifikacją do operacji tętniaka lub implantacji stentgraftu 770

Diagnostyka okulistyczna

Angiografia fluoresceinowa 180
OCT bez opisu 100 / 150
UBM 1 oko/ 2 oczu 100 / 150
Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
USG 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
Pachymetria 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
Wymaz z worka spojówkowego 60

Diagnostyka ortopedyczna

PAKIET RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 180
RM, TK, USG, RTG (wg odrębnych cenników)

Diagnostyka kardiologiczna

Badania diagnostyczne

Echo (UKG) 100
EKG z opisem 30
Holter RR 120
Holter EKG 140
Próba wysiłkowa 120
Echo przezprzełykowe 200
Koronarografia 980
Angiografia 980
Wentrykulografia 520

Pakiety

PAKIET WIEŃCOWY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie krzywa cukrowa) 350
PAKIET WIEŃCOWY ROZSZERZONY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie krzywa cukrowa), koronarografia 1230
PAKIET NADCIŚNIENIOWY – badanie kliniczne, EKG, pomiar RR , RTG klatki piersiowej PA, echo serca, profil metaboliczny (lipidogram, morfologia, kreatynina, kwas moczowy, sód, potas, glukoza, badanie ogólne moczu), badanie dna oka, Duplex Doppler tętnic szyjnych i nerkowych, USG jamy brzusznej. 600
PAKIET NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – konsultacja kardiologiczna, pomiar RR, EKG spoczynkowe, RTG klatki piersiowej PA i L-bok, echo serca, profil metaboliczny: morfologia, lipidogram, sód, potas, AspAT, AlAT, bilirubina, kreatynina, kwas moczowy, CRP, BNP (NT-proBNP) 460
PAKIET ARYTMICZNY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań zatorowych i krwotocznych, EKG spoczynkowe, holter EKG 24 h, profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP, glukoza, kreatynina, INR), echo serca, test wysiłkowy 590
PAKIET WADA SERCA – badanie kliniczne, EKG, INR+lipidogram, echo serca, RTG klatki piersiowej PA, holter EKG 400

Okulistyka

Konsultacja

Konsultacja okulistyczna – konsultacja lekarza okulisty, badanie ostrości wzroku, dobór okularów, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria aplanacyjna), badanie przedniego odcinka i dna oka 200
Konsultacja okulistyczna – konsultacja lekarza okulisty bez specjalizacji, badanie ostrości wzroku, dobór okularów, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria aplanacyjna), badanie przedniego odcinka i dna oka 120
Konsultacja do operacji zaćmy – konsultacja lekarza okulisty, badanie ostrości wzroku, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria aplanacyjna), badanie przedniego odcinka i dna oka, kalkulacja soczewki wewnątrzgałkowej 200
Konsultacja do operacji witrektomii – konsultacja lekarza okulisty, badanie ostrości wzroku, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniego odcinka i dna oka, USG (ew. OCT) 200
Konsultacja do iniekcji doszklistkowej – konsultacja lekarza okulisty, badanie ostrości wzroku, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniego odcinka i dna oka, OCT, angiografia fluoresceinowa 200
Konsultacja do operacji p/jaskrowej – konsultacja lekarza okulisty , OCT N2 (OCT tarczy), badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badania przedniego odcinka i dna oka, pole widzenia 200
Pierwsza kontrola okulistyczna po iniekcji doszklistkowej – badanie kontrolne okulistyczne – konsultacja lekarza okulisty, badanie ostrości wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie przedniego odcinka i dna oka, OCT 100
Druga i kolejna kontrola okulistyczna po iniekcji doszklistkowej – badanie kontrolne okulistyczne – konsultacja lekarza okulisty, badanie ostrości wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie przedniego odcinka i dna oka, OCT 150
Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu wszczepienia soczewki Schariotha – konsultacja lekarza okulisty, OCT N2 (OCT tarczy), tomografia, badania przedniego odcinka i dna oka, pole widzenia 200

Badania diagnostyczne

Angiografia fluoresceinowa 180
OCT bez opisu 100 / 150
UBM 1 oko/ 2 oczu 100 / 150
Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
USG 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
Pachymetria 1 oko/ 2 oczu 50 / 80
Wymaz z worka spojówkowego 60

Operacje

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki sferycznej Rayner C flex 570 C od 2990
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki asferycznej Alcon IQ SN60 WF od 3600
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki multifokalnej Topcon Oculentis Mplus add +3,0 LS-313 MF30 od 4700
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki torycznej Alcon Toric SN 6 AT Astygmatyzm > 1,5D od 4700
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki wieloogniskowej Alcon Acrysof Restor SN 6 A od 6400
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki wieloogniskowej torycznej Alcon Acrydof Restor Toric od 7000
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej w znieczuleniu miejscowym – kropelkowym (z kosztem anestezjologa w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym oraz pierwszej i drugiej kontroli po zabiegu) – z wszczepem soczewki trifocalnej Alcon PanOptix od 6700
Doszczepienie soczewki Schariotha od 6500
Fiksacja przeztwardówkowa sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej od 2000
Witrektomia tylna bezszwowa:
Witrektomia tylna bezszwowa od 6000
Użycie DK-liny +250
Laseroterapia +250
Podanie oleju silikonowego +250
Podanie gazu +250
Usunięcie zaćmy i wszczepienie sztucznej soczewki +1500
Usunięcie oleju silikonowego od 4000
Operacja zeza od 1800
Iniekcja doszklistkowa (Lucentis) od 2350
Iniekcja doszklistkowa (Eylea) od 1600
Iniekcja doszklistkowa (Ozurdex) od 6000

Zabiegi okuloplastyczne

Kwalifikacja do operacji 150
Operacja skrzydlika z przeszczepem autologicznym spojówki i rąbka rogówki od 1500
Entropion – podwinięcie powieki od 1800
Ektropion – odwinięcie powieki od 1500
Blefaroplastyka – operacja zwiotczenia skóry powiek od 1800
Operacja zwiotczenia skóry powiek wraz z usunięciem przepukliny tłuszczu oczodołowego od 2300
Ptoza – operacja opadnięcia powieki górnej od 2500
Ptoza brwiowa – operacja opadnięcia łuku brwiowego od 1300
Trichiasis – nieprawidłowy wzrost rzęs (leczenie krioterapią) od 600
Trichiasis – leczenie operacyjne od 1200
Kępki żółte – jedna powieka od 350
Gradówka 350
Kaszak, brodawka, włókniak (bez badania histopatologicznego) 400
Usunięcie guza powieki (z badaniem histopatologicznym) od 500
Usunięcie cysty okolicy pinktu łzowego z intubacją 700
Usunięcie guza spojówki z krioterapią od 800
Opieka anestezjologiczna od 250
Nieoperacyjne leczenie zeza (botox) 600
Kapsulofomia tylna w zaćmie wtórnej – Laser YAG 300
Laserowa irydotomia – IRT (1 oko) 300
Laseroterapia siatkówki (1 etap) 150
Laseroterapia siatkówki (następne etapy) 150

Ortopedia

Konsultacja

Konsultacja ortopedyczna profesorska bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) 200/250
Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) 150

Badania diagnostyczne

RM, TK, RTG, USG (wg odrębnych cenników)

Pakiety

PAKIET RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 180
PAKIET SynviscOne® – konsultacja ortopedyczna wraz z podaniem dostawowym leku SynviscOne® Od 1100

Zabiegi krótkoterminowe

Kolano

Artroskopia operacyjna (us. łąkotki, ciała wolnego itd.) od 4 000
Artroskopowe szycie łąkotki + koszt implantów* od 3 500 + koszt implantów  (600 )
Rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej + k. implantów* od 3 200
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego z przeszczepem własnym / + ewentualny szew łąkotki (600 za każdy implant) od 9  000 + ew. koszt szycia łąkotki (od 600 do 1800)
Dwupęczkowa rekonstrukcja ACL od 12 000
Usunięcie kaletki (bursy) przedrzepkowej, ganglionu, cysty, Beckera od 1 500
Redresja stawu kolanowego w znieczuleniu ogólnym od 1 000

Biodro i kość udowa

Operacja biodra trzaskającego od 2 500

Stopa i staw skokowy

Leczenie operacyjne ostróg piętowych od 1 000
Artroskopia stawu skokowego od 3 500

Ręka i nadgarstek

Choroba de Quervaina – uwolnienie pierwszego przedziału prostowników od 1 500
Zespół kanału nadgarstka od 2 000
Zespół kanału nadgarstka – endoskopowo od 2 200
Zespół rowka n. łokciowego od 2 200
Rekonstrukcja palców ręki – rekonstrukcja palca butonierkowatego i młoteczkowatego od 1 800 + koszt implantów (400)
Choroba (przykurcz) Dupuytrena, zależnie od rozległości od 3 000 do 4 000
Palec zatrzaskujący – przecięcie więzadła A1 od 1000
Torbiel galaretowata nadgarstka metodą otwartą od 1 300
Torbiel galaretowata nadgarstka metodą artroskopową od 1 700

Złamania kończyn

Zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru wizyjnego kończyny górnej od 3 000

Kręgosłup

Blokada nadoponowa od 900
Blokada okołokorzeniowa pod kontrolą monitora RTG od 1000
Nukleoplastyka od 2500 + koszty elektrody
Przezskórna dekompresja dysku (PLLD) od 2500 + koszty urządzenia

Inne

GPS Recover – wstrzyknięcie leku (czynniku wzrostu) do stawu i/lub więzadeł od 1 500
Usunięcie ganglionu /guza tk. miękkich w zależności od wielkości od 500 do 1200
Innowacyjne ortopedyczne zabiegi regeneracyjne chrząstek stawowych/podanie do jednego stawu/podanie do dwóch stawów od 7 000/8 000

Operacje

Kolano

Artroskopowa rekonstrukcja ACL+PCL podczas jednej operacji z implantem od 11 000
Osteotomia korekcyjna koślawości kolana od 7 500
Endoprotezoplastyka całkowita kolana z implantem od  20 000
Endoprotezoplastyka połowicza kolana z implantem od 15 000
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych od 20 000
Operacyjna korekcja, otwarta rekonstrukcja śródstawowa, okołostawowa, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem histopatologicznym, TK) w obrębie kolana od 4 000

Biodro i kość udowa

Endoprotezoplastyka cementowa biodra od 15 000
Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra od 17 000
Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego głowa bipolarna od 16 000
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych od 17 000
Kapoplastyka stawu biodrowego od 20 000
Trzpień przynasadowy stawu biodrowego od 18 000
Trzpień przynasadowy stawu biodrowego + artykulacja ceramiczna od 21 000
Operacyjna-pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem histopatologicznym) w obrębie obręczy biodrowej, uda od 3500 do 8000

Stopa i staw skokowy

Hallux metodą Scarf, Akin, Chevron od 3000 do 4000 + 600 za implant
Usztywnienie palucha z użyciem płytki kompresyjnej tytanowej (bardzo duże halluksy i paluch sztywny) od 3500 + koszt implantu (ok. 1700)
Operacja Weila palca szponiastego i młotkowatego od 500 + koszt implantu
Operacja palucha koślawego z użyciem śrub lub drutów K od 2000 do 3000
Paluch koślawy + palce młotkowate (usztywnienie stawu PIP) od 3000 (za paluch) + 300 za każdy palec + koszt implantów
Paluch sztywny, bardzo duże haluksy – operacja użyciem śrub, klasycznej płyt i śrub lub drutów K od 2 700 + koszt implantu
Szycie ścięgna Achillesa od 4 000
Leczenie niestabilności stawu skokowego od 4 000

Bark, staw łokciowy, ręka

Zabieg artroskopowy w zespole konfliktu podbarkowego od 4 000
Zespół bólowy bocznego przedziału łokcia („łokieć tenisisty”) od 1 600
Artroskopowa plastyka stawu barkowo-obojczykowego od 4 000
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu ramiennego od 14 000 do 20 000
Endoprotezoplastyka stawu łokciowego od 15000
Rekonstrukcja rotatorów (zależnie od rozległości uszkodzenia, ilości i typu użytych implantów) od 9 000 do 13 000
Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego (w nawrotowej niestabilności) (zależnie od rozległości uszkodzenia, ilości i typu użytych wszczepów) od 8 000
Repozycja i stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego od 6 000
Atroliza stawu łokciowego od 5 000
lizacja stawu ramiennego – zabieg sposobem Latarjet od 7 000
Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania dalszego końca kości promieniowej płytką od 7 000
Artroskopia łokcia od 4 000
Artroskopia nadgarstka od 3 500
Artroskopia nadgarstka operacyjna bez użycia implantów od 3 500
Artroskopia nadgarstka operacyjna z użyciem implantów mocujących od 4 200
Artroza stawu czworobocznego śródręcznego kciuka-wycięcie kości czworobocznej większej od 3 000
Operacyjna stabilizacja złamania kości łódeczkowatej od 6 000
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej nadgarstka od 8 000
Otwarta repozycja i stabilizacja głowy kości promieniowej od 4 500
Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu złamania dalszego końca promieniowej od 9 000
Przeniesienie ścięgien w nienaprawialnym uszkodzeniu nerwu od 5 000
Szew nerwu pośrodkowego, łokciowego od 3 500
Rekonstrukcja nerwu pośrodkowego, łokciowego z przeszczepem od 8 000
Rekonstrukcja w zastarzałym uszkodzeniu ścięgna zginacza od 2 500
Resekcja głowy kości promieniowej od 3 000
Szycie ścięgien prostownika od 2 500
Szycie ścięgna zginacza od 3 000
Usztywnienie nadgarstka od 6 500

Złamania kończyn

Operacyjne leczenie złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśnia, ścięgna w obrębie kończyny górnej / dolnej Cena zależna od typu uszkodzenia i metody
Operacyjne leczenie złamanie, zwichnięcie w obrębie kończyny dolnej (bez stopy) z użyciem gwoździa ryglowanego, zespolenie z użyciem dynamicznego stabilizatora zewnętrznego od 7 000
Opóźniony zrost, staw rzekomy kończyny górnej / dolnej od 8 000
Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego (oprócz kości udowej) od 2 500
Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego z kości udowej od 3 000

Kręgosłup

Wertebroplastyka od 10 000
Usunięcie zespolenia transpedikularnego z kręgosłupa od 3000 – 6000 zależności od rozległości zabiegu
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym poprzez mikrodyscektomię bez zastosowania implantu 1 poziom od 7000 kolejny poziom + 1000
Operacyjne odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez zastosowania implantu 1 poziom od 8000 kolejny poziom + 1000
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku szyjnym z zastosowaniem implantu międzytrzonowego 1 poziom od 9000 kolejny poziom + 1000
Operacyjne leczenie złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym (stabilizacja transpedikularna) od 8000 + koszt implantów (od ok. 2000)
Operacyjne leczenie złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym metodą przezskórną (małoinwazyjną) od 9000 + koszt implantów (ok. 5000)
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym poprzez mikrodyscektomię z zastosowaniem implantów (stabilizacja transpedikularna i międzytrzonowa) 1 poziom – od 9000 kolejny poziom + 1500 + koszt implantu (1 poziom od 2500 – 3000, 2 poziomy od 4000 – 4500)
Operacyjne odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym z zastosowaniem implantów (stabilizacja transpedikularna i międzytrzonowa) 1 poziom – od 11000 kolejny poziom + 1000 + koszt implantu (1 poziom od 2500 – 4000, 2 poziomy od 4000 – 6000)
Operacyjne leczenie kręgozmyku w odcinku lędźwiowym od 11 000 + koszt implantów (od 4000-7000)
Stabilizacja długoodcinkowa kręgosłupa (4 kręgi i więcej) od 13 000 + koszt implantów

Inne

Operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach i ścięgnach od 2 000
Usunięcie wyrośli kostnej od 900 do 2000

Kardiologia

Konsultacja

Konsultacja kardiologiczna (w tym badanie EKG) 150
Poradnia zaburzeń rytmu – konsultacja 120
Kontrola rozrusznika 120

Badania diagnostyczne

Echo (UKG) 100
EKG z opisem 30
Holter RR 120
Holter EKG 140
Próba wysiłkowa 120
Echo przezprzełykowe 200
Koronarografia 980
Angiografia 980
Wentrykulografia 520

Pakiety

PAKIET WIEŃCOWY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie krzywa cukrowa) 350
PAKIET WIEŃCOWY ROZSZERZONY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie krzywa cukrowa), koronarografia 1230
PAKIET NADCIŚNIENIOWY – badanie kliniczne, EKG, pomiar RR , RTG klatki piersiowej PA, echo serca, profil metaboliczny (lipidogram, morfologia, kreatynina, kwas moczowy, sód, potas, glukoza, badanie ogólne moczu), badanie dna oka, Duplex Doppler tętnic szyjnych i nerkowych, USG jamy brzusznej. 600
PAKIET NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – konsultacja kardiologiczna, pomiar RR, EKG spoczynkowe, RTG klatki piersiowej PA i L-bok, echo serca, profil metaboliczny: morfologia, lipidogram, sód, potas, AspAT, AlAT, bilirubina, kreatynina, kwas moczowy, CRP, BNP (NT-proBNP) 460
PAKIET ARYTMICZNY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań zatorowych i krwotocznych, EKG spoczynkowe, holter EKG 24 h, profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP, glukoza, kreatynina, INR), echo serca, test wysiłkowy 590
PAKIET WADA SERCA – badanie kliniczne, EKG, INR+lipidogram, echo serca, RTG klatki piersiowej PA, holter EKG 400

Operacje

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS

I naczynia od 6000
II naczyń od 7890
III naczyń od 8980
Koszt 1 stentu wieńcowego typu BMS od 1200
Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES*: od 9000
*za każdy następny stent typu DES od 4000
Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu BVS* (stent rozpuszczalny) od 11000
*za każdy następny stent typu BVS od 4000

Angioplastyka obwodowa

I naczynia od 4980
II naczyń od 6980
III naczyń od 8980
Koszt 1 stentu obwodowego od 3500
Neuroprotekcja od 5980
Aterektomia tętnic obwodowych od 14980

Rozrusznik serca

Wszczepienie rozrusznika jednojamowgo od 6980
Wszczepienie rozrusznika dwujamowego od 8980
Wymiana rozrusznika jednojamowgo od 5980
Wymiana rozrusznika dwujamowego od 7980
Wszczepienie rozrusznika resynchronizującego od 17890
Wymiana rozrusznika resynchronizującego od 16890
Wymiana elektrody rozrusznika serca od 4980
Usunięcie układu stymulującego z powodu infekcji/nadmiaru elektrod od 4450
Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym) od 2450

Defibrylatory serca

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego od 36000
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego od 38000
Wymiana kardiowertera-defibrylatora jednojamowego od 35000
Wymiana kardiowertera-defibrylatora dwujamowego od 36500
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora dwukomorowego od 43500
Wymiana kardiowertera-defibrylatora dwukomorowego od 42500

CRT-D

Wszczepienie CRT-D od 56500
Wymiana CRT-D od 54500

Ablacje

Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego od 18 900
Ablacja zaburzeń rytmu bez wykorzystania systemu elektroanatomicznego od 15 900
Krioablacja AF od 17 000

Kardiochirurgia

Konsultacja

Kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych 130

CENNIK Chirurgia naczyniowa

Konsultacja

Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego (nie obejmuje badań dodatkowych) 150

Pakiety

PAKIET NACZYNIOWY PODSTAWOWY – konsultacja chirurga naczyniowego z jednoczesnym badaniem kolor Doppler 240
PAKIET ANGIO TK PODSTAWOWY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz angiotomografia 520
PAKIET ANGIO TK ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego, badanie kolor Doppler oraz angiotomografia 620
PAKIET MIAŻDŻYCOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, konsultacja lekarza kardiologa, profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP, glukoza, kreatynina, lipidogram), badanie metodą Kolor Doppler tętnic szyjnych/ lub Doppler kończyn dolnych/ w zależności od objawów 420
PAKIET RAYNAUD „zimne dłonie/ ziębnięcie kończyn” – konsultacja chirurga naczyniowego, kapilaroskopia, badanie metodą Doppler CW 290
PAKIET ŻYLAKOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, badanie żył metodą kolor Doppler 240
PAKIET UDAROWY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz neurologa, badanie kolor Doppler tętnic szyjnych 340
PAKIET UDAROWY ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz neurologa, badanie kolor Doppler tętnic szyjnych, angiotomografia tętnic szyjnych 790
PAKIET TĘTNIAKOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych, udowych oraz podkolanowych 300
PAKIET TĘTNIAKOWY ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego, USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych, udowych oraz podkolanowych, angiotomografia z kwalifikacją do operacji tętniaka lub implantacji stentgraftu 770

Badania diagnostyczne

Doppler CW-API 100
Kolor Doppler żył lub tętnic kończyn górnych 150
Kolor Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 150
Kolor Doppler tętnic nerkowych / trzewnych (z oceną nerek) 150
Kolor Doppler naczyń wątrobowych 150
Kolor Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 120
Kolor Doppler aorty brzusznej 80
Kapilaroskopia z konsultacją 150
Badanie rentgenowskie tętnic – arteriografia 2200

Zabiegi krótkoterminowe

Zabiegi dotyczące  żył  ( żylaków )  kończyn.

Skleroterapia lub  skleroterapia piankowa pod  kontrolą USG    (1 sesja) 250
Miniflebektomia ( 1 lub 2 kończyn dolnych) od   600-2000
Operacja żylaków kończyn met. klasyczną (safenektomia z flebektomią, zabieg ze  znieczuleniem anestezjologa)  1800-3300
Operacja żylaków z zespołem pozakrzepowym  ( z anestezjologiem) od 2750
Usuwanie  żylaków met.   FLEBOGRIF ( z ewent. uzupełn.miniflebektomią) od 2750
Usuwanie  żylaków przy użyciu LASERA INTRALUMINARNEGO -EVLT (wraz z ewentualną  uzupełniającą miniflebektomią żylaków ) od 2900-3600
operacja żylaków powrozka nasiennego metodą laparoskopową od   2750

Zabiegi embolizacji

Embolizacja guzów wątroby od 6600
Embolizacja macicy od 9900
Embolizacja prostaty od 10 000
Embolizacja powrózka nasiennego od 10 000

Operacje

Operacje tętnic z wszczepieniem bypassu*

By-pass udowo podkolanowy z protezy PTFE od 5970
By-pass udowo podkolanowy z żyły własnej od 5100
Wycięcie tętniaka tętnicy podkolanowej/udowej od 8300
Plastyka tętnic kończyn – z wykorzystaniem protezy od 8300
Zamknięcie przetoki tętniczo-żylnej po zabiegu koronarografii od 6750
Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej do dializ od 3590/6620
Profundoplastyka z żyły własnej od 4270
TEA ICA – operacyjne udrożnienie tętnicy szyjnej – metoda klasyczna od 4430

Zabiegi wewnątrznaczyniowe*

Leczenie tętniaka aorty z implantacją stentgraftu od 68 340
Udrożnienia i poszerzenia tętnic :
Przezskórna plastyka balonowa tętnic (PTA) od 4430
Przezskórna plastyka balonowa z implantacją stentu od 6078 (każdy kolejny stent 1650)
Poszerzenie/udrożnienie tętnicy szyjnej z implantacją stentu od 14 600
Implantacja filtra do żyły głównej od 10 660

* ostateczna cena jest uzgadniana podczas kwalifikacji do zabiegu, zależna od zakresu zabiegu

CENNIK Chirurgia ogólna

Konsultacja

Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego, w tym ocena dostarczonych wyników badań (nie obejmuje badań dodatkowych) 150
Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego z pobraniem posiewu z rany wraz z antybiogramem 175
Konsultacja torakochirurga 150
Zabieg założenia szwu wtórnego powłok brzusznych 450
Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego z krioterapią miejscową 150 (pierwszy zabieg kolejne 100)

Badania diagnostyczne

USG jamy brzusznej 100
USG piersi 120
USG piersi wraz z konsultacją chirurga ogólnego 240
USG szyi-ogólna ocena węzłów chłonnych,tarczycy i ślinianek 100
USG tarczycy 100
USG układu mocozwego 100
Biopsja pod kontrolą USG z badaniem histopatologicznym 150

Zabiegi krótkoterminowe

Usunięcie zmian skórnych (kaszaki, tłuszczaki) i tkanki podskórnej (guzy), bez kosztu badania histopatologicznego od 550
Wycięcie znamienia barwnikowego (małego) z wyjątkiem twarzy, bez kosztu badania histopatologicznego od 330 – 440
Operacja żylaków kończyn metodą klasyczną (znieczulenie z anestezjologiem ) od 1800-3300
Miniflebektomia żylaków(1 lub 2 konczyn) od 600-2000
Operacja żylaków LASEREM wewn.żylnym EVLT 2900-3600
Laparoskopia zwiadowcza od 2500

Przepukliny brzuszne

Przepukliny pachwinowe klasycznie z siatką od 2750
Przepukliny pachwinowe klasycznie bez siatki od 2500
Przepukliny pachwinowe laparoskopowo (jednostronna/obustronna) od 5500/6000
Przepukliny pooperacyjne małe z siatką od 3300-3850*
Przepukliny pooperacyjne małe bez siatki od 2750-3300*
Przepukliny pooperacyjne duże z siatką od 3850*
Przepukliny pooperacyjne duże bez siatki od 3300*

Usunięcie pęcherzyka żółciowego

Klasycznie – do 48 godzin pobytu w szpitalu od 3850*
Laparoskopowo – (do 24h / do 48h pobytu w szpitalu) od 2970/3300
Każda następna doba 400
Żylaki odbytu od 2000

Zabiegi endoskopowe

Gastrostomia od 2100
Rozszerzanie przełyku od 2100
Polipektomia 1 polip 60
Litotrypsja od 4730
Protezowanie przewodu trzustkowego od 3850
Protezowanie przełyku od 10 450
ERCP – usunięcie złogów, proteza dróg żółciowych od 3850
Opaskowanie żylaków przełyku od 2200
Operacje żylaków powrozka nasiennego metodą laparoskopową od 2750
ECPW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba złogów 1-3 i średnica każdego z nich nie większa niż 12 mm) z dróg żółciowych/trzustkowych. od 3250
ECPW z uzyskaniem drenażu dróg żółciowych/trzustkowych od 3600
ECPW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba powyżej trzech lub złóg o średnicy powyżej 12 mm) lub z zabiegiem litotrypsji mechanicznej złogów w drogach żółciowych/trzustkowych od 3300-4000*
ECPW z zabiegiem usunięcia złogów z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych/trzustkowych (wraz z kosztem protezy) od 3300-4000*
ECPW z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej endoskopowej do dróg żółciowych (w tym koszt protezy) od 7700
Gastroskopia z biopsją z badaniem H-P / ze znieczuleniem ogólnym 350/500*
Gastroskopia z pobraniem wycinka do testu urazowego / ze znieczuleniem ogólnym 330/480*
Gastroskopia z założeniem przełykowej protezy samorozprężalnej od 6600

Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) metodą Ligatura z kriochirurgią

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu leczenia guzków krwawniczych (w trakcie wizyty zostaje ustalone ilość etapów leczenia) 120
Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) metodą Ligatura z kriochirurgią – I etap od 1200
Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) metodą Ligatura z kriochirurgią – II etap od 900
Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) metodą Ligatura z kriochirurgią – III etap od 600

Operacje

Operacje tarczycy od 3850*
Operacje guzów piersi w znieczuleniu miejscowym od 660
Operacje guzów piersi w znieczuleniu ogólnym od 2000
Operacja BCT od 5500
Duże zabiegi piersi od 3300
Operacje żołądka od 11000*
Operacje jelita cienkiego i grubego od 11000*
Operacje dróg żółciowych od 11000*
Operacje śledziony od 5500*
Operacje wątroby od 3300*
Operacje trzustki od 3300*
Operacje wyrostka robaczkowego laparoskopowo i klasycznie od 2900

* ostateczna cena jest uzgadniana podczas kwalifikacji do zabiegu, zależna od zakresu zabiegu

* znieczulenie ogólne 150 zł

Poradnia ginekologiczna

Konsultacja

Konsultacja specjalisty ginekologa bez badań dodatkowych 100

Badania diagnostyczne

Konsultacja specjalisty ginekologa z cytologią 150
Krioterapia / leczenie nadżerek 300

Poradnia psychologiczna

Konsultacja psychologiczna 120

Poradnia internistyczna

Konsultacja internistyczna 90
Konsultacja wstępna do kompleksowego przeglądu zdrowia 150*

* w przypadku zakupu pełnego pakietu diagnostycznego „Kompleksowy przegląd zdrowia” koszt konsultacji wliczany jest w cenę pakietu

Poradnia chirurgicznego leczenia otyłości

Konsultacja 120

Poradnia diabetologiczna

Konsultacja diabetologiczna 120

Poradnia chirurgii plastycznej

Konsultacja 100

Poradnia neurologiczna

Konsultacja 120

Poradnia medycyny pracy

Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia 40
Konsultacja lekarza specjalisty (okulista / neurolog / kardiolog) 40
Dodatkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy 30
Wypełnienie druków dla potrzeb ubezpieczyciela 30

Poradnia leczenia bólu i akupunktura

Porada lekarza 120
Akupunktura 80

Izba przyjęć

Iniekcje 20
Konsultacja dla pacjenta nieubezpieczonego 200

Poradnia dermatologii i medycyny estetycznej

Konsultacja

Konsultacja z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej 120
Konsultacja dermatologiczna 100

Badania

Badanie dermatoskopowe 150
Badanie trichoskopowe 200

Wypełniacze

Wypełniacze ust* 1000-1300
Wypełniacze bruzd nosowo-wargowych* 1000-1300
Wypełniacze innych okolic* 1000-1300

Mezoterapia

Kwasem hialuronowym Restylane Vital Light 500-550
Kwasem hialuronowym Restylane Vital 600-650
Owłosionej skóry głowy, ujędrniająca, przeciwcelulitowa 300-350

Botox (czoło, lwia bruzda, kurze łapki)

Jedna okolica 450
Dwie okolice 850
Trzy okolice 1100

Terapia osoczem bogatopłytkowym

Terapia twarzy** 600-700
Terapia owłosionej skóry głowy** 600-700
Terapia szyi lub innych okolic (rozstępy)** 600-700

Kriochirurgia

Kriochirurgia kontaktowa, natryskowa (brodawki wirusowe, łojotokowe, włókniaki, rogowacenie 150-250
Kriochirurgia kontaktowa bliznowców z ostrzykiwaniem depomedrolem 150

Inne zabiegi

Aqualix* 300-350
Łyżeczkowanie brodawek łojotowowych 200-300
Usunięcie włókniaków 200-300
Peeling Cosmelan 1500-1600

* Cena za jedną ampułkę

** Cena za jeden zabieg

Ginekologia plastyczna

Plastyka warg sromowych (labioplastyka)* od 3000
Hymenotomia* od 1500
Hymenoplastyka* od 2500
Clitoroplastyka* od 1990
Waginoplastyka* od 4000

Zabiegi przy użyciu kwasu hialuronowego Desirial

Wypełnianie warg sromowych** od 3000
Następna ampułka 1100
Rewitalizacja warg sromowych** od 2800
Następna ampułka 1100
Powiększanie punktu G (augmentacja)** od 2800

Zabiegi przy użyciu nici Vaginal Narrow

Odmłodzenie okolic krocza od 2500(jedna nić)

Inne zabiegi

Nieinwazyjne leczenie nietrzymania moczu Urolastic od 3500

* Cena obejmuje znieczulenie, zabieg i pobyt w szpitalu

** Cena obejmuje preparat Desirial, znieczulenie, zabieg i pobyt w szpitalu

Laboratorium

Pobranie krwi 4,00

Badania podstawowe

Hematologia

Morfologia krwi obwodowej 5 diff 4,50
Odczyn Biernackiego 4,00
Leukogram 4,00
Oporność osmotyczna krwinek 5,00
Retikulocyty 5,00

Chemia kliniczna

HbA1c Hemoglobina glikowana 15,50
Beta-2-mikroglobulina 75,50
Bilirubina bezpośrednia Bil-D 9,50
Bilirubina całkowita Bil-T 4,50
GOT/AST 4,50
GPT/ALT 4,50
Gamma GT 4,50
Fosfataza alkaliczna ALP 4,50
Mocznik 4,50
Kreatynina 4,50
Kwas moczowy 4,50
Fosfataza kwaśna ACP 4,50
Cholesterol całkowity 3,50
HDL Cholesterol 4,50
LDL Cholesterol 1,00
Trójglicerydy 4,50
Lipaza 7,00
CK-MB 10,00
CK-NAC Kinaza kreatynowa 10,00
LDH Dehydrogenaza mleczanowa 5,00
Fosfataza sterczowa ACP-P 12,50
alfa-amylaza (diastaza) we krwi 4,50
Cholinesteraza 12,50
Fosfataza alkaliczna frakcja kostna 15,00
Jonogram (sód, potas, chlorki) 4,50
Wapń 4,50
Fosfor nieorganiczny 4,50
Magnez 4,50
Żelazo 4,50
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 7,50
Białko całkowite 4,50
Proteinogram (elektroforeza) 19,00
Glukoza we krwi 3,50
Albuminy 7,50
Homocysteina 50,00
Ceruloplazmina 37,50
IgG 15,00
IgA 15,00
IgM 15,00
IgE 15,00
Gazometria 31,50
Troponina I 19,00
Dobowy profil glukozy (S) 12,50

Diagnostyka anemii

Transferyna 37,50
Ferrytyna 22,50
Witamina B12 31,50
Kwas foliowy 31,50

Koagulologia

D-dimery 19,00
PT – Czas protrombinowy 5,00
APTT – Czas kaolinowo-kefalinowy 5,00
Fibrynogen 5,00

Badanie kału

Badanie kału na pasożyty 5,00
Kał w kierunku Lamblii 18,50
Kał na stopień strawienia 6,50
Kał na krew utajoną 12,50
Badanie kału w kierunku owsika 11,50

Analityka ogólna moczu

Magnez w D.Z.M. 5,00
Białko w D.Z.M. 4,00
alfa-amylaza (diastaza) w moczu 5,00
Poziom cukru w moczu 3,50
Kreatynian w D.Z.M. 5,00
Wapń w D.Z.M. 5,00
Fosfor w D.Z.M 5,00
Kwas moczowy w D.Z.M. 5,00
Liczba Addisa z D.Z.M. 5,00
Próba ciążowa 27,50
17- Ketosteroidy w D.Z.M 69,00
17- OHKS w D.Z.M. 69,00
Analiza moczu 4,50
Mikroalbuminuria 22,50
Kortyzol w D.Z.M. 31,50
Białko w płynie mózgowo – rdzeniowym 25,00
Adrenalina + noradrenalina 81,50
Badanie nasienia 37,50

Badania serologiczne

Serologia

Odczyn Waaler – Rose 9,50
ASO (ASL) ilościowo 12,50
CRP – białko ostrej fazy (ilościowo) 10,00
RF – latex 6,50
SLE – latex 11,00
Anty CCP – wysokospecyficzny marker reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) 56,50

Serologia grup krwi

Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała 31,50
Alloprzec. w teście LEN i PTA-LISS 22,50
Wpis grupy krwi do dowodu 14,00
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 12,50

Badania hormonalne

Diagnostyka tarczycy

T3 (trijodotyronina) 10,00
T4 (tyroksyna) 10,00
TSH trzecia generacja 10,00
FT 3 (wolna trijodotyronina) 10,00
FT 4 (wolna tyroksyna) 10,00
TRAb p/c przeciw receptorom TSH 62,50
Anty-TG (p/c przeciw tyreoglobulinie) 22,50
Anty-TPO (p/c przeciw peroksydazie) 22,50
Tyreoglobulina 69,00

Diagnostyka hormonalna

Wolny estriol E3 44,00
Estradiol E2 22,50
17-OH Progesteron 44,00
FSH 19,00
LH 19,00
Progesteron 19,00
Prolaktyna 19,00
Wolny testosteron 56,50
Testosteron 19,00
Insulina 31,50
IGF1 Insulinopodobny czynniki wzrostu 100,00
Hormon wzrostu (somatotropina) STH, GH 44,00
β-HCG Total (próba ciążowa) 24,00
Aldosteron 48,00
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 34,00
DHEA S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 24,00
ACTH (hormon adronokortykotropowy) 44,00
Kortyzol 19,00
PTH (parathormon) 31,50
Androstendion 40,00

Markery onkologiczne

AFP (alfafetoproteina) 19,00
CEA (antygen karcnoembrionalny) 19,00
Wolne β-HCG 44,00
PSA (swoisty antygen sterczowy) 19,00
Ca 15-3 (rak sutka) 22,50
CA 125 (rak jajnika) 22,50
Wolne PSA 31,50
Ca 19-9 GI-MA (rak przewodu pokarmowego) 22,50
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 65,00
Test PRISCA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) 220,00

Badania wirusologiczne

Krztusiec (p/c IgA) 70,00
Krztusiec (p/c IgG) 70,00
Hbe antygen 37,50
P/c anty HAV 44,00
P/c anty HBc IgM 31,50
P/c anty HBe 44,00
Świnka – p/c IgM 75,00
Świnka – p/c IgG 75,00
Borelioza (p/c IgG/IgM) 44,00
Toxoplasma gondii (p/c IgG/IgM) 40,00
Bruceloza (odczyn lateksowy) 35,00
Mononukleoza zakaźna 22,50
Helicobacter pylori IgG (ilościowo) 22,50
VDRL 11,50
Cytomegalia (p/c IgG/IgM) 44,00
Przeciwciała anty-HBs (p/c HBV) 29,00
U.S.R 5,00
HBs antygen 9,00
Przeciwciała anty HIV – III generacja 31,50
p/c anty HIV (test potwierdzenia) 440,00
Przeciwciała anty HCV 29,00
Różyczka (p/c IgG) 24,00
Różyczka (p/c IgM) 24,00
Różyczka (p/c IgG/ IgM) 47,50
Toxoplasma gondii (p/c IgM) 22,50
Toxoplasma gondii (p/c IgG) 22,50
Awidność Toxoplasma gondii (p/c IgG) 132,00
Cytomegalia (p/c IgG) 22,50
Cytomegalia (p/c IgM) 22,50
Ospa wietrzna (p/c IgG) 62,50
Ospa wietrzna (p/c IgM) 62,50
Odra (p/c IgG) 75,00
Odra (p/c IgM) 75,00
Herpes simplex (p/c IgG) 44,00
Herpes simplex (p/c IgM) 44,00
Listerioza (jakościowo) 69,00
Borelioza (p/c IgG) 29,00
Borelioza (p/c IgM) 29,00
Test potwierdzenia Western Blot – Borelioza IgG 132,00
Test potwierdzenia Western Blot – Borelioza IgM 132,00
Borelioza (p/c IgG) w PMR 40,00
Borelioza (p/c IgM) w PMR 40,00
Toxocaroza IgG 87,50
Mykoplazma pneumoniae (p/c IgG) 35,00
Mykoplazma pneumoniae (p/c IgM) 35,00
FTA 47,50
FTA – ABS 47,50
Chlamydia trachomatis (p/c IgG/IgM) 69,00
Chlamydia trachomatis (p/c IgG) 44,00
Chlamydia trachomatis (p/c IgM) 44,00
Chlamydia pneumonie (p/c IgG/IgM) 69,00
Chlamydia pneumonie (p/c IgM) 69,00
Chlamydia pneumonie (p/c IgG) 41,50
Chlamydia pneumonie (p/c IgA) 41,50
Epstein-Baar (p/c IgM) 31,50
Epstein-Baar (p/c IgG) 31,50
Ascaris lumbricoides – Glista ludzka, p/c IgG 47,50
TP-MA kiła diagnostyka 62,50

Diagnostyka niepłodności męskiej

Azoospermia 1 056,00

Diagnostyka onkologiczna

BRCA 1 555,00
HTGR 456,00

Diagnostyka mikroorganizmów

Chlamydia trachomatis 198,00
Chlamydia pneumoniale 198,00
Mycobacterium tuberculosis 209,00
Toxoplasma gondii 209,00
Borrelia burgdorferii 198,00
CMV – cytomegalia 275,00
HSV – opryszczka 275,00
HBV 253,00
HCV 253,00

Diagnostyka chorób genetycznych

Hemochromatoza 990,00
Mukowiscydoza 990,00
Alzheimer (Apo E) 935,00
Choroba Parkinsona 935,00
CCR5 792,00

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa

Badanie 2-3 osób, 12 lokacji genu 1 226,00
Badanie 2-3 osób, 17 lokacji genu 1 320,00
Badanie dodatkowego domniemanego ojca lub dodatkowego dziecka, 12 lokacji genu 660,00
Badanie dodatkowego domniemanego ojca lub dodatkowego dziecka, 17 lokacji genu 849,00

Badania toksykologiczne

Pb – ołów 87,50
Zpp (cynkoprotoporfiryn) 37,50
ALA w moczu (deltaaminolewulinowy kwas) 37,50
Cu – miedź w D.Z.M. 56,50
Zn – cynk 40,00
Li – lit 40,00
Cu – miedź 56,50
Cd – kadm 84,00
Se – selen 66,50

Monitorowanie stężenia leków

Teofilina 44,00
Digoksyna 49,00
Karbamazepina 56,50
Kwas walproinowy 40,00

Monitorowanie stężenia leków uzależniających w moczu

Morfina, Heroina (opiaty) 50,00
Amfetamina 50,00
Marihuana (THC), Haszysz 50,00
Barbiturany 50,00
Panel – opiaty, amfetamina, marihuana/ haszysz, barbiturany 119,00

Badania alergologiczne

Poly Check – panel pokarmowy (20 alerg) 159,00
Poly Check – panel oddechowy (20 alerg) 159,00
IgE sp. Roztocze kurzu domowego (pteronys) 30,50
IgE sp. Roztocze mączne (farinae) 37,50
IgE sp. Kurz domowy 37,50
IgE sp. Panel drzewa 37,50
IgE sp. Grzyby, pleśnie MP1 37,50
IgE sp. Sierść psa 37,50
IgE sp. Sierść kota 37,50
IgE sp. Chwasty 37,50
IgE sp. Pierze 37,50
IgE sp. Mleko krowie 37,50
IgE sp. Żółtko jaja kurzego 37,50
IgE sp. Białko jaja kurzego 37,50
IgE sp. Pszenica 37,50
IgE sp. Żyto pokarmowe 37,50
IgE sp. Ryż 37,50
IgE sp. Soja F14 37,50
IgE sp. Gluten/gliadyna 37,50
IgE sp. Kukurydza 37,50
IgE sp. Pomidory 37,50
IgE sp. Jabłka 37,50
IgE sp. Marchew 37,50
IgE sp. Banan 37,50
IgE sp. Seler 37,50
IgE sp. Ziemniaki 37,50
IgE sp. Kurczak 37,50
IgE sp. Wieprzowina 37,50
IgE sp. Wołowina 37,50
IgE sp. Fasola 37,50
IgE sp. Indyk 37,50
IgE sp. Jad pszczoły 37,50
IgE sp. Jad osy 37,50
IgE sp. Jad szerszenia 37,50
IgE sp. Glista ludzka 37,50
IgE sp. Żyto wziewne G12 37,50
IgE sp. Trawy wczesne GP1 37,50
IgE sp. Sery 37,50
IgE sp. Czekolada 37,50
IgE sp. Orzeszki ziemne 37,50
IgE sp. Ryba 37,50
IgE sp. Kupówka pospolita 37,50
IgE sp. Kostrzewa łąkowa 37,50
IgE sp. Tymotka łąkowa 37,50
IgE sp. Brzoza brodawkowata 37,50
IgE sp. Wierzba 37,50
IgE sp. Leszczyna pospolita 37,50
IgE sp. Komosa biała 37,50
IgE sp. Bylica pospolita 37,50
IgE sp. Babka lancetowata 37,50
IgE sp. Aspergillus fumigatus 37,50
IgE sp. Sierść królika 37,50
IgE sp. Naskórek chomika 37,50
IgE sp. Naskórek świnki morskiej 37,50
IgE sp. Piórka papużki falistej 37,50
IgE sp. Piórka kanarka 37,50
IgE sp. Alfa-laktoalbumina 37,50
IgE sp. Beta-laktoglobulina 37,50
IgE sp. Kazeina 37,50
IgE sp. Drożdże browarnicze 37,50
IgE sp. Jagnię (baranina) 37,50
IgE sp. Gruszka 37,50
IgE sp. Truskawka 37,50
IgE sp. Pomarańcza 37,50
IgE sp. Kiwi 37,50
IgE sp. Musztarda 37,50
IgE sp.Karaluch – prusak 37,50
IgE sp. Jad komara 37,50
IgE sp. Latex 37,50
IgE sp. Wełna 37,50
IgE sp. Dorsz 37,50
IgE sp. Orzech laskowy 37,50
IgE sp. Orzech włoski 37,50
IgE sp. Kawa 37,50
IgE sp. Acarus sito 37,50
IgE sp. Lepidoglyphus destructor 37,50
IgE sp. Tyrophagus putescentiae 37,50
IgE sp. Chironomus plumosus 37,50
IgE sp. Topola 37,50
IgE sp. Clodosporium herba 37,50
IgE sp. Alternaria tenuis 37,50
IgE sp. Odchody gołębia 37,50
IgE sp. Pióra kaczki 37,50
IgE sp. Insulina wieprzowa 37,50
IgE sp. Insulina ludzka 37,50
IgE sp. Pyłek olchy 37,50
IgE sp. Trawy – panel GP3 37,50
IgE sp. Candida albicans 37,50
IgE sp. Jęczmień 37,50
IgE sp. Owies 37,50
IgE sp. Gryka 37,50
Poly Check – panel mieszany (pediatryczny) 176,00

Badania bakteriologiczne

Posiew moczu 20,00
Wymaz z gardła 20,00
Wymaz z nosa 20,00
Wymaz z pochwy 20,00
Wymaz z rany 31,50
Wymaz z ucha prawego 20,00
Wymaz z worka spojówkowego – oko prawe 20,00
Posiew krwi – tlenowce 1 butelka 33,50
Badania mykologiczne 35,00
Posiew nasienia 20,00
Kał na nosicielstwo x 3 143,00
Posiew plwociny 20,00
Wymaz z cewki moczowej 20,00
Wymaz z odbytu 20,00
Wymaz z worka spojówkowego – oko lewe 20,00
Posiew pokarmu 22,50
Czystość pochwy 24,00
Hodowla rzęsistka pochwowego 31,50
Antymykogram 44,00
Posiew kału 20,00
Wymaz z szyjki macicy 20,00
Wymaz z napletka 20,00
Wymaz z ucha lewego 20,00
Wymaz z języka 20,00
Posiew krwi – beztlenowce 44,00
Posiew PMR 31,50
Posiew płynów z jam ciała 31,50
Antybiogram (1 bakteria) 19,00
Antybiogram (dodatkowy, w przypadku obecności drugiej bakteri) 19,00
Badanie plwociny w kierunku BK 56,50
Antybiogram BK 56,50
Badanie plwociny w kierunku BK (met. NB BacT) 87,50
Antybiogram (met. NB BacT) 275,00
Badanie moczu w kierunku BK 56,50
Badanie PMR w kierunku BK 56,50
Badanie płynu z opłucnej w kierunku BK 56,50
TEST SPORAL S góra/dół 37,50
TEST SPORAL A góra/dół 37,50
TEST SPORAL A 44,00
TEST SPORAL S-kontrola 44,00

Badania autoimmunodiagnostyczne

C1 inhibitor 100,00
C-3 składnik dopełniacza 52,50
C-4 składnik dopełniacza 52,50
P/c mitochondrialne AMA (IIF) 69,00
P/c przeciw dsDNA 52,50
P/c przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów- ANCA (pANCA, cANCA) (IIF) 52,50
P/c p/endomysium IgA EmA (IIF) 69,00
P/c p/endomysium IgG EmA (IIF) 69,00
P/c p/endomysium IgA/IgG EmA (IIF) 132,00
P/c p/endomysium i gliadynowe IgA (IIF) 119,00
P/c p/endomysium i gliadynowe IgG (IIF) 119,00
P/c p/endomysium i gliadynowe IgA/ IgG (IIF) 192,50
P/c p/komórkom Leydiga jąder (IIF) 106,50
P/c p/komórkom okładzinowym żołądka APCA (IIF) 100,00
P/c p/plemnikom (IIF) 132,00
P/c p/mięśniom gładkim ASMA (IIF) 69,00
P/c p/mięśniom poprzecznie prążkowanym (IIF) 132,00
P/c p/korze nadnerczy (IIF) 132,00
P/c antykardiolipinowe IgG 44,00
P/c antykardolipinowe IgM 44,00
P/c antykardiolipinowe (IgG/IgM) 75,00
P/c anty GMB IMF 132,00
P/c p/czynnikowi wew. Castlea 119,00
P/c p/retikulinowe IgA 69,00
P/c p/retikulinowe IgG 69,00
P/c p/retikulinowe IgA i IgG 132,00
ANA screen – p/c p/jądrowe (ELISA) 56,50
ANA 1 IMF (test przesiewowy) – p/c p/jądrowe 56,50
ANA 2 IMF (miano) – p/c p/jądrowe 132,00
LKM P/c p/antyg. Mikrosomalnym wątroby 87,50
Panel wątrobowy specjalistyczny – LKM 1 187,00
Transglutaminaza tkankowa – p/c IgA 87,50

Usługi dodatkowe

Koordynacja opieki 50 PLN/dzień
Zebieg osteopatyczny 100 PLN

Asysta dla pacjenta*

Strefa 1 20
Strefa 2 30
Strefa 3 40
Strefa 4 4 /km

Masaże **

Masaż klasyczny całego kręgosłupa 25 min 40
Masaż klasyczny kończyn dolnych 30 min 50
Masaż klasyczny kończyn górnych 30 min 50
Drenaż limfatyczny kończyn dolnych 30 min 50
Drenaż limfatyczny kończyn górnych 30 min 50
Masaż odcinkowy kręgosłupa (wybranego odcinka L, Th, C) 10 min 25
Masaż powłok brzusznych 15 min 30

* na trasie dom-szpital lub szpital-dom

** usługa dostępna dla pacjentów oddziałów szpitalnych Euromedic

Pakiety

Chirurgia naczyń

PAKIET NACZYNIOWY – konsultacja chirurga naczyniowego z jednoczesnym badaniem kolor Doppler 240
PAKIET ANGIO TK PODSTAWOWY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz angiotomografia 520
PAKIET ANGIO TK ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego, badanie kolor Doppler oraz angiotomografia 620
PAKIET MIAŻDŻYCOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, konsultacja lekarza kardiologa, profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP, glukoza, kreatynina, lipidogram), badanie metodą Kolor Doppler tętnic szyjnych /lub Doppler kończyn dolnych/ w zależności od objawów 420
PAKIET RAYNAUD „zimne dłonie/ ziębnięcie kończyn” – konsultacja chirurga naczyniowego, kapilaroskopia, badanie metodą Doppler CW 290
PAKIET ŻYLAKOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, badanie żył metodą kolor Doppler 240
PAKIET UDAROWY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz neurologa, badanie kolor Doppler tętnic szyjnych 340
PAKIET UDAROWY ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego oraz neurologa, badanie kolor Doppler tętnic szyjnych, angiotomografia tętnic szyjnych 790
PAKIET TĘTNIAKOWY – konsultacja chirurga naczyniowego, USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych, udowych oraz podkolanowych 300
PAKIET TĘTNIAKOWY ROZSZERZONY – konsultacja chirurga naczyniowego, USG aorty brzusznej i tętnic biodrowych, udowych oraz podkolanowych, angiotomografia z kwalifikacją do operacji tętniaka lub implantacji stentgraftu 770

Kardiologia

PAKIET WIEŃCOWY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie krzywa cukrowa) 350
PAKIET WIEŃCOWY ROZSZERZONY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie krzywa cukrowa), koronarografia 1230
PAKIET NADCIŚNIENIOWY – badanie kliniczne, EKG, pomiar RR , RTG klatki piersiowej PA, echo serca, profil metaboliczny (lipidogram, morfologia, kreatynina, kwas moczowy, sód, potas, glukoza, badanie ogólne moczu), badanie dna oka, Duplex Doppler tętnic szyjnych i nerkowych, USG jamy brzusznej. 600
PAKIET NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – konsultacja kardiologiczna, pomiar RR, EKG spoczynkowe, RTG klatki piersiowej PA i L-bok, echo serca, profil metaboliczny: morfologia, lipidogram, sód, potas, AspAT, AlAT, bilirubina, kreatynina, kwas moczowy, CRP, BNP (NT-proBNP) 460
PAKIET ARYTMICZNY – badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań zatorowych i krwotocznych, EKG spoczynkowe, holter EKG 24 h, profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP, glukoza, kreatynina, INR), echo serca, test wysiłkowy 590
PAKIET WADA SERCA – badanie kliniczne, EKG, INR+lipidogram, echo serca, RTG klatki piersiowej PA, holter EKG 400

Ortopedia

PAKIET RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 180
PAKIET SynviscOne® – konsultacja ortopedyczna wraz z podaniem dostawowym leku SynviscOne® Od 1100