E-Rejestracja

EuroMedic

Venous Endovascular Forum

Venous Endovascular Forum

W dniach 3-4 marca 2011 roku w Katowicach odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Medyczna „Venous Endovascular Forum” z tematem wiodącym poświęconym przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej (CCSVI) występującej głównie wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Konferencja skierowana była głównie do specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz neurologii, jednakże dużym zainteresowaniem cieszyła się także wśród lekarzy reprezentujących inne, pokrewne specjalności oraz wśród osób chorych na stwardnienie rozsiane.

W trakcie konferencji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu standaryzacji i optymalizacji eksperymentalnej jak dotąd metody leczenia CCSVI. Przeprowadzone warsztaty połączone z panelami dyskusyjnymi dawały możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy specjalistami ze wszystkich wiodących ośrodków leczenia CCSVI z kraju i zagranicy.

Szczególną uwagę zwróciły wstępne wyniki dotychczasowych efektów badań dotyczących leczenia zespołu CCSVI. Z badań przeprowadzonych w NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne w Katowicach wynika, iż wśród pacjentów, którzy poddali się zabiegowi 50% badanych odczuło wyraźną poprawę stanu zdrowia, 40 % badanych odczuło stabilizację stanu zdrowia zaś u 10% pacjentów zabieg nie przyniósł poprawy.

Równie ważnym elementem była dyskusja dotycząca minimalizacji ryzyka powikłań naczyniowych po zabiegu. Podczas sesji dyskusyjnych zostały omówione dwa najczęściej występujące przypadki powikłań oraz możliwości farmakologicznego przeciwdziałania takim sytuacjom.

Wnioski płynące z panelu dyskusyjnego podsumowującego Konferencję dają jasny obraz aktualnej sytuacji: przy istniejącej relatywnie dużej liczbie przeprowadzonych zabiegów (około 5000 na całym świecie), obecny – niski poziom powikłań, pozwala z dużym optymizmem podchodzić do dalszych badań i zabiegów, choć nadal będą one pozostawać w fazie eksperymentalnej.