EuroMedic

Medycyna pracy

Badania wstępne, okresowe, kontrolne…. od tego zaczyna się profilaktyczna ocena stanu zdrowia Pracowników. Obowiązek oceny przydatności pracownika do pracy stwarza szansę wczesnego wykrycia niepokojących stanów zdrowia i daje możliwość zapobiegania rozwojowi wielu niebezpiecznych chorób.

EuroMedic w swojej ofercie usług medycznych z zakresu medycyny pracy zwraca szczególną uwagę na znaczenie badań profilaktycznych. Nasi lekarze, oprócz kontrolnej oceny stanu zdrowia, mają możliwość wykonania pogłębionej diagnostyki oraz podjęcia szybkiej akcji w przypadku identyfikacji niepokojących objawów.

Badania medycyny pracy w szpitalu EuroMedic są realizowane przy zachowaniu jakości konsultacji specjalistycznych wykonywanych w naszym szpitalu. Chęć i możliwość zaproponowania Pacjentowi różnych wariantów leczenia w przypadku zdiagnozowania stanu chorobowego to główny atut EuroMedic, którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

Pacjenci są umawiani na dogodne terminy badań z zakresu medycyny pracy za pośrednictwem Centrum Obsługi Pacjenta. Każde badanie realizowane jest według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

Miejsce realizacji badań to szpital EuroMedic oraz Placówki Partnerskie w zależności od preferencji Pacjenta oraz zaleceń Lekarza.

Usługi:

  • Badanie ogólne lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych wraz z wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku
  • Wszelkie zalecone konsultacje lekarzy specjalistów oraz wykonywanie wszystkich zaleconych badań diagnostycznych
  • Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
  • Przegląd stanowisk pracy
  • Współpracę z działem BHP podczas opracowania i aktualizowania skierowań medycyny pracy
  • Pakiet dodatkowych profilaktycznych badań diagnostycznych, w tym możliwość realizacji pogłębionej diagnostyki na oddziale szpitalnym
  • Możliwość rozpoczęcia i kontynuacji leczenia w szpitalu EuroMedic