E-Rejestracja

EuroMedic

PLASTYKA POWIEK I SPOJÓWKI.

PLASTYKA POWIEK I  SPOJÓWKI.

Klinika Okulistyki EUROMEDIC proponuje pacjentom szeroki zakres zabiegów powiekowych i spojówkowych.

Operacje wykonują lekarze specjaliści chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem klinicznym:

dr Renata Szostek-Helbig
dr n. med. Urszula Gajdzik-Gajdecka
dr Justyna Wróbel

Nasz zespół operuje w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu okuloplastyki. Doświadczenie i umiejętności praktyczne zdobywały na krajowych i zagranicznych szkoleniach podyplomowych.
Ukończyły europejski moduł z chirurgii plastycznej powiek i oczodołu na Malcie, organizowany przez Europejską Szkołę Okulistyki ESASO z siedzibą w Szwajcarii i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Nasi lekarze w sposób profesjonalny przygotowują pacjentów do wykonywanych zabiegów, służą radą i pomocą w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości i obaw związanych z planowaną operacją.
Większość zabiegów jest wykonywanych w znieczuleniu miejscowym. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy nadzór anestezjologiczny podczas przeprowadzanych operacji.

Przykładowe schorzenia powiekowe leczone chirurgicznie w Klinice Euromedic

PODWINIĘCIE POWIEKI – ENTROPION
Jest nieprawidłowym ustawieniem powieki -zazwyczaj dolnej, manifestującym się rotacją brzegu powiekowego w kierunku gałki ocznej, co powoduje tarcie rzęs o rogówkę i podrażnienie oka . Pacjent zgłasza uczucie ciała obcego, pieczenie, łzawienie- a w powikłanych przypadkach- ból gałki ocznej. Leczenie operacyjne ma na celu przywrócenie prawidłowej funkcji powieki poprzez korekcję zwiotczenia powieki, przywrócenie działania osłabionych retraktorów powieki i wycięcie części włókien mięśnia okrężnego.

podw_before
podw_after

ODWINIĘCIE POWIEKI- ECTROPION
Jest schorzeniem spowodowanym zwiotczeniem więzadeł powiekowych, czego konsekwencją jest odstawanie powieki od gałki ocznej. Pacjent odczuwa łzawienie, podrażnienie oczu i ból spowodowany odsłonięciem rogówki. Leczenie operacyjne polega na poziomym skróceniu powieki i więzadła bocznego.

odw_before
odw_after

OPADNIĘCIE POWIEKI GÓRNEJ- PTOZA
Polega na nieprawidłowo niskim ustawieniu brzegu powieki górnej, co może powodować znaczne ograniczenie pola widzenia. W zależności od przyczyny schorzenia stosujemy różne techniki operacyjne. W najczęstszej – inwolucyjnej postaci, związanej z procesem starzenia – stosujemy zabieg przyszycia oderwanego lub osłabionego rozcięgna mięśnia dźwigacza do górnego brzegu tarczki powieki górnej.

opad_before
opad_after

OPADNIĘCIE ŁUKU BRWIOWEGO- PTOZA BRWIOWA
Jest to przemieszczenie łuku brwiowego poniżej górnego brzegu oczodołu, co może powodować opadnięcie skóry powieki poniżej linii rzęs i ograniczenie pola widzenia. Korekcja chirurgiczna polega na wycięciu pasma skóry i tkanki podskórnej powyżej łuku brwiowego.

ZWIOTCZENIE SKÓRY POWIEK
Jest częstym, obustronnym zaburzeniem powiek związanym z wiekiem. Na skutek utraty elastyczności skóry dochodzi do jej rozciągnięcia, co powoduje defekt kosmetyczny, a w niektórych przypadkach również funkcjonalny – zwisający nadmiar skóry może ograniczać pole widzenia pacjenta. Zwiotczeniu skóry może towarzyszyć przepuklina tłuszczu oczodołowego na skutek osłabienia przegrody oczodołowej. Leczenie chirurgiczne – blefaroplastyka – polega na wycięciu nadmiaru skóry i wypadniętego tłuszczu oczodołowego, co przywraca oczom młodszy wygląd i poprawia komfort widzenia.

NIEPRAWIDŁOWY WZROST RZĘS- TRICHIASIS
Jest schorzeniem spowodowanym nieprawidłowym ukierunkowaniu rzęs ku tyłowi, co może powodować znaczny dyskomfort, uczucie ciała obcego, łzawienie i ból, jako konsekwencja tarcie rzęs o rogówkę. Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu pasma blaszki przedniej powieki wraz z mieszkami rzęsowymi.

ŁAGODNE ZMIANY POWIEKOWE: (torbiele, kępki żółte, włókniaki, gradówki)

GRADÓWKA – torbiel gruczołu Meiboma -jest częstym schorzeniem powiek spowodowanym zablokowaniem ujścia gruczołu łojowego w tarczce. Leczenie chirurgiczne polega na nacięciu tarczki po odwróceniu powieki na blefarostacie i wyłyżeczkowaniu jej zawartości.

GUZY POWIEK ŁAGODNE I ZŁOŚLIWE
Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu guza w całości z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki i rekonstrukcji powstałego ubytku. W zależności od rozmiaru guza, jego wyglądu, lokalizacji i warunków anatomicznych stosujemy różne techniki operacyjne. W szczególnych przypadkach wykonujemy przeszczep autologiczny skóry ,celem uzyskania jak najlepszego efektu funkcjonalnego i estetycznego. W każdym uzasadnionym przypadku wysyłamy pobrany materiał na badanie histopatologiczne.

przesz_after1
przesz_after2

ZABIEGI SPOJÓWKOWE:
SKRZYDLIK NOSOWY- PTERYGIUM
Jest włóknisto-naczyniowym rozrostem zwyrodniałej spojówki, która narasta na rogówkę i może doprowadzić do pogorszenia widzenia wskutek zajęcia osi widzenia. Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu skrzydlika i uzupełnieniu ubytku przeszczepem autologicznym spojówki.

GUZY SPOJÓWKI
Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu guza z marginesem zdrowej tkanki i zastosowanie krioterapii na lożę po usuniętej zmianie. Materiał wysyłamy na badanie histopatologiczne.