E-Rejestracja

EuroMedic

Klinika żył i tętnic

Klinika żył i tętnic

Innowacyjna forma leczenia żył (Flebogrif, laser wewnątrzżylny).

    Więcej informacji pod numerem telefonu:

  1. 32 707 42 00 wew. 01, 02

Od ponad 20 lat leczymy żylaki (jak również diagnozujemy i leczymy choroby tętnic obwodowych w ramach oddziału chirurgii naczyniowej). Poza laserowym wewnątrzżylnym usuwaniem żylaków EVLT, piankową skleroterapią pod kontrolą USG, klinika nasza wprowadziła innowacyjną metodę usuwania żył pniowych – Flebogrif, polegającą na bezbolesnej skaryfikacji endowaskularnej środbłonka żylnego z jednoczesnym podaniem piany preparatu indukującego trombogenezę wnętrza żyły. Manewr ten prowadzi do samoistnego zaniku likwidowanej żyły. Sposób ten może być stosowany również w leczeniu większości żylaków powrózka nasiennego.

Okres pobytu pacjenta w dniu zabiegu w naszej klinice, najczęściej nie przekracza 1 dnia. W wielu przypadku można wyjść do domu wkrótce po zabiegu.

Przed zabiegiem, pacjenci powinni być zakwalifikowani do leczenia, przez lekarza specjalistę chirurga naczyń. W naszej Klinice, już przy pierwszym badaniu przez lekarza, możemy wykonać badanie DOPPLER ŻYŁ (ale także układu tętniczego u pacjentów kwalifikowanych do operacji bypassów lub stenów w przypadkach niedokrwienia) kończyn dolnych, które pozwala na określenie- jakiego typu zabieg będzie najodpowiedniejszym w danym przypadku. Każdy rodzaj patologii żył lub tętnic, musi być rozpatrywany indywidualnie, i wymaga szczegółowej analizy. Badanie konsultacyjne wraz z badaniem dopplerowskim najczęściej zajmuje około 30 minut.

Poza klasycznym operacjami  naczyń obwodowych, w tym żylaków (ale także operacji tętnic takich jak bypassy lub stenty tętnicze – w ramach  NFZ) oferujemy także – w ramach prywatnych zabiegów, innowacyjne małoinwazyjne metody usuwania żylaków takie jak FLEBOGRIF, wewnątrzżylne LASEROWE (EVLT) usuwanie żylaków, skleroterapię i skleroterapię piankową pod kontrolą USG DUPLEX DOPPLER, a także metody hybrydowe, mieszane. Niektóre zabiegi naczyniowe, mogą być wykonywanie  pod kontrolą radiologiczną, na tak zwanej sali operacyjnej hybrydowej, gdzie obraz wnętrza naczyń krwionośnych- obrazowany jest na dużych wideo-monitorach. Pozwala to, na pełny wgląd w patologię i leczenie, czasem z udziałem kilku specjalistów.

Wszyscy nasi pacjenci mogą być skutecznie znieczulani w zależności od potrzeb. Zabiegi mogą być wykonywane zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak analgosedacji (sen w czasie zabiegu). Wiekszość pacjentów w naszej klinice może  być wypisania do domu wkrótce po zabiegu. Jeżeli pacjent sobie życzy, lub jeżeli jest to wymagane – może pozostać w naszej klinice do dnia następnego. Zapewniamy nie tylko posiłki, ale także pełny 24 godzinny nadzór lekarza specjalisty chirurga lub chirurga naczyniowego oraz anestezjologa. Pacjenci po wypisaniu do domu, mogą być kontrolowani w naszym ośrodku.