E-Rejestracja

EuroMedic

Żylaki kończyn dolnych lub powrózka nasiennego. Klinika żył i tętnic.

Żylaki kończyn dolnych  lub powrózka nasiennego. Klinika żył i tętnic.
INNOWACYJNA FORMA LECZENIA ŻYŁ,   Flebogrif, Laser wewnątrzżylny,  INFO nr tel:501-15-15-89………696-898-780.……  
  32-7074200…wewn.1         

Od  ponad 20 lat leczymy żylaki  (  jak również diagnozujemy i leczymy choroby tętnic obwodowych w ramach oddziału chirurgii naczyniowej) . Poza laserowym wewnątrzżylnym usuwaniem żylaków EVLT, piankową skleroterapią pod kontrolą USG, klinika nasza wprowadziła innowacyjną metodę usuwania żył pniowych – Flebogrif, polegającą na bezbolesnej skaryfikacji endowaskularnej  środbłonka żylnego z jednoczesnym podaniem piany preparatu indukującego trombogenezę  wnętrza żyły. Manewr ten prowadzi do samoistnego zaniku likwidowanej zyły. Sposób ten może być stosowany również w leczeniu większości żylaków powrózka nasiennego

Okres pobytu pacjenta w dniu zabiegu w naszej klinice, najczęściej nie przekracza 1 dnia. W wielu przypadku można wyjść do domu wkrótce po zabiegu.

Przed zabiegiem, pacjenci powinni być zakwalifikowani do leczenia, przez lekarza specjalistę chirurga naczyń. W naszej Klinice, już przy pierwszym badaniu przez lekarza, możemy wykonać badanie DOPPLER ŻYŁ ( ale także układu tętniczego u jentów  kwalifikowanych do operacji bypassów lub stenów w przypadkach niedokrwienia  )  kończyn dolnych, które pozwala na określenie- jakiego typu zabieg będzie najodpowiedniejszym w danym przypadku. Każdy rodzaj patologii żył lub tętnic, musi być rozpatrywany indywidualnie, i wymaga szczegółowej analizy. Badanie konsultacyjne wraz z badaniem dopplerowskim najczęściej zajmuje   około 30 minut.

Poza klasycznym operacjami  naczyń obwodowych, w tym żylaków (ale także operacji tętnic takich jak bypassy lub stenty tętnicze –  w ramach  NFZ )  oferujemy także – w ramach prywatnych zabiegów, innowacyjne małoinwazyjne metody usuwania żylaków takie jak FLEBOGRIF,  Wewnatrzżylne LASEROWE (EVLT) usuwanie żylaków, skleroterapię i skleroterapię piankową pod kontrolą USG DUPLEX DOPPLER, a także metody hybrydowe, mieszane. Niektóre zabiegi naczyniowe, mogą być wykonywanie  pod kontrolą radiologiczną, na tak zwanej sali operacyjnej hybrydowej, gdzie obraz wnętrza naczyń krwionośnych- obrazowany jest na dużych wideo-monitorach. Pozwala to,  na pełny wgląd w patologię i leczenie, czasem z udziałem kilku specjalistów.

Wszyscy nasi pacjenci mogą być skutecznie znieczulani w zależności od potrzeb. Zabiegi mogą być wykonywane zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak analgosedacji (sen w czasie zabiegu).  Wiekszość pacjentów w naszej klinice może  być wypisania do domu wkrótce po zabiegu. Jeżeli pacjent sobie życzy, lub jeżeli  jest to wymagane – może pozostać w naszej klinice do dnia następnego. Zapewniamy nie tylko posiłki, ale  także  pełny 24 godzinny nadzór lekarza specjalisty chirurga lub chirurga naczyniowego oraz anestezjologa .  Pacjenci po wypisaniu do domu, mogą być kontrolowani  w naszym ośrodku.