EuroMedic

Nowości w ortopedii Euromedic

Nowości w ortopedii Euromedic

13.11.2014 roku w Szpitalu Euromedic odbył się pierwszy na Śląsku zabieg podania pacjentom komórek macierzystych pozyskiwanych z tłuszczu własnego pacjenta pod okiem twórcy metody prof. Carlo Tremolada z Mediolanu stosowanej w schorzeniach stawów.

Medycyna regeneracyjna to stosunkowo młoda i dynamicznie rozwijająca się gałąź medycyny. Pochodzi od łacińskiego słowa regeneratio – czyli odtworzenie.

Jej głównym celem jest leczenie i odtwarzanie uszkodzonych tkanek za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode. Inaczej znana jest jako terapia komórkami macierzystymi lub inżynieria tkankowa.

Przeszczepione komórki po pierwsze odtwarzają uszkodzone fragmenty tkanek, a po drugie mają zdolność do wpływania na przebieg naprawy tkanek przez kontakt z innymi komórkami biorcy, albo wydzielanie odpowiednich czynników regulacyjnych (cytokin) do bezpośredniego otoczenia uszkodzonych komórek.

Podczas klinicznych badań stwierdzono, że zastosowanie autogennych komórek macierzystych może przyspieszyć regenerację zniszczonego stawu ponad czterokrotnie!