EuroMedic

Kardiologia

Oddział Kardiologii Szpitala EuroMedic funkcjonuje od 2012 roku, jako jeden z unikatowych w skali regionu. Oddział ma przyznany trzeci, najwyższy stopień referencyjności przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Kardiologii Lecha Polańskiego. Wykonujemy całą paletę świadczeń kardiologicznych, od leczenia choroby wieńcowej, w tym ostrych zespołów wieńcowych poprzez leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa z ablacją konwencjonalną oraz 3D a także implantacją wszelkich stymulatorów (rozruszników), zatorowość płucną i przewlekłą niewydolność serca. Oddział świadczy 24-godzinny dyżur zawałowy przez 7 dni w tygodniu. Numer naszej komórki zawałowej to 660-632-121 – dostępny dla lekarzy dyżurnych, którzy potrzebują konsultacji kardiologicznej.

EuroMedic jest ośrodkiem który jako jeden z pierwszych zastosował w terapii stenty rozpuszczalne, które wchłaniają się, włożone w miejsce zwężenia naczynia i ulegają z czasem resorpcji. To rozwiązanie jest w chwili obecnej uważane za bardziej optymalne z uwagi na mniejszą liczbę ponownego zwężenia lub wykrzepienia stentu. Ta metoda daje szansę na większą skuteczność wykonania zabiegu i lepszy efekt odległy.

Zespół kardiologów korzysta ze wsparcia oddziału kardiochirurgii, dyżurującego 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. To rozwiązanie pozwala na zoptymalizowane leczenie chorych z zawałem, kierując Pacjenta na zabieg kardiochirurgiczny, bądź na interwencję wewnątrznaczyniową.

Oddział Kardiologii jako beneficjent ministerialnego programu zastawkowego uzyskał zgodę na wykonywanie złożonych zabiegów na zastawkach serca.

Wysoko wykwalifikowany personel medyczny specjalizuje się również w leczeniu wad strukturalnych serca. Wady są nieprawidłowymi połączeniami pomiędzy jamami serca. W wyniku ich obecności, funkcja krążenia jest upośledzona, co może być przyczyną udarów mózgu, co u ludzi w młodym wieku, a takich to Pacjentów zwykle dotyczy, prowadzi do poważnego kalectwa, po udarze.

W pierwszym roku działalności nasz Oddział wykonał 100 zabiegów, co rankinguje go w gronie najbardziej liczących ośrodków w Europie.

Zabiegi:

 • Koronarografia
 • Angiografia
 • Angioplastyka
 • Zamknięcie PFO
 • Walwuloplastyka w stenozie mitralnej
 • Założenie zapinki MitraClip w ciężkiej niedomykalności mitralnej
 • Zamknięcie ASD/PFO
 • Elektroterapia, w tym ablacja klasyczna RF, 3D oraz krioablacja
 • Implantacja stymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów
 • Embolektomia płucna
 • Leczenie ostrej zatorowości płucnej
 • Denerwacja nerek
 • Zabiegi endowaskularnego leczenia tętnic i żył obwodowych oraz aorty

Kliknij, aby zapoznać się z cennikiem usług

Zadzwoń do nas:

 

(32) 707-42 -00, -01, -02
(32) 707-42 -12, -13

 

Umów się na zabieg:

Formularz
kontaktowy

Oddział Kardiologii Szpitala Euromedic świadczy usługi komercyjnie.

Oddział kardiologii

dr n. med. Tadeusz Zębik

Kierownik oddziału kardiologii

Zespół oddziału:

 • Iwona Radziejewska
 • dr n. med. Anna-Maria Dalecka
 • dr n med. Ewa Konarska-Kuszewska
 • dr n. med. Paweł Latacz
 • dr n. med. Zbigniew Śpiewak

Cennik usług

Kliknij, aby zapoznać się z cennikiem usług